Technology of Audiovisual Production

Login to access the course.
Technology of Audiovisual Production (Main course) B0M37TAV
Credits 4
Semesters Summer
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2P+2L
Annotation
Předmět poskytuje pokročilé znalosti o prvcích, subsystémech a systémech používaných v televizní a rozhlasové profesionální a poloprofesionální studiové technice, o technologii výroby a vysílání rozhlasového a televizního pořadu a ostatních částí multimediální techniky. Zabývá se technickými aspekty fotografie a zpracování fotografií. Shrnuje tedy všechny důležité aspekty technologie audiovizuální tvorby pro nejrůznější účely.
Předmět volně navazuje na bakalářský předmět Základy studiové techniky a magisterské předměty Obrazová technika a Zvuková technika a detailněji rozpracovává problematiku techniky a technologie audiovizuální tvorby. Přednášky jsou doplněny o aktuální informace prezentované externími odborníky.
Laboratorní cvičení probíhají převážně formou studentských projektů v malém školním audiovizuálním studiu a jsou doplněna exkurzemi.
Study targets
Prohloubení znalostí principů, techniky a metod audiovizuální tvorby s ohledem na potřeby studentů FEL.
Course outlines
1. Úvod, etapy zpracování zvukového díla, zvuk v AV díle (FR)
2. Základy fotografie, metody zpracování fotografií (MK)
3. Základy osvětlovací techniky, kolorimetrické aspekty, prvky fotografického studia, typy osvětlovacích zdrojů, (MK)
4. Digitalizace a zpracování filmů, digitální kinematografie (MB)
5. 360 deg. videa, virtuální a rozšířená realita (PV)
6. Režijní a postprodukční zpracování obrazu ve studiové technice, speciální obrazové efekty - VFX (MB )
7. 3D animace, systémy pro snímání pohybu - MOCAP (MB)
8. Mixáž a mastering zvukového díla (DB)
9. Elektronická hudba, syntéza hudebních signálů, lidský faktor v ovládání elektronických hudebních nástrojů. (DF)
10. Zvuk ve filmu, vícekanálový zvuk, Dolby Atmos (PR)
11. Zvuk pro 360 deg. videa a VR. (TO)
12. Hudební a zvukové efekty - algoritmy, použití. Střih zvukového záznamu. (FR)
13. Aktuální AV protokoly, studiové rozvody, zásady AV projekce. (KM)
14. Závěr, rezerva.
Exercises outlines
1. Úvod, podmínky zápočtu, zadání projektů, realizace audiovizuálního projektu, tvorba scénáře
2. Práce ve fotografickém ateliéru, základy osvětlování.
3. Příprava realizace live přenosu, odevzdání záměrů projektu
4. Realizace live přenosu, zpracování obrazu a zvuku v reálném čase.
5. Prezentace a odevzdání scénářů vlastních projektů, rozdělení do projektů.
6. Metody 3D animace, práce na systému MOCAP (Kladno)
7. Příprava natáčení projektů.
8. Natáčení projektů
9. Dotáčky, zpracování natočeného materiálu - střih, efekty, animace
10. Zpracování natočeného materiálu - kontrolní den
11. Zpracování natočeného materiálu - dokončení
12. Exkurze do zvukových studií (Soundsquare)
13. Odevzdání projektů, kontrolní projekce
14. Prezentace projektů, zápočet
Literature
[1] Browne,S.: High Definition Postproduction, Editing and Delivery. Elsevier, 2007, ISBN-13: 978-0-240-80839-0
[2] Kerlow,I.: The Art of 3D Computer Animation and Effects,. Wiley, 2009, ISBN-13: 978-0470084908
[3] Schimmel, J.: Studiová a hudební elektronika. Brno VUT 2012, ISBN 978-80-214-4452-2
[4] Huber, D., M.: Modern Recording Techniques. 7 ed. Focal Press 2010
[5] Zölzer, U. (ed.): Digital Audio Effects. 2. Ed. Wiley, 2011
Requirements
Předpokládá se základní znalost problematiky audiovizuální techniky a základní orientace v problematice zpracování audiovizuálního signálu.