Sběr a modelování požadavků - B6B36SMP

Kredity 6
Semestry letní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky neurčen
Rozsah výuky 2P+3C+3D
Anotace
Předmět pokrývá problematiku požadavků na software od stručného zachycení prvotního nápadu až po správu změnových požadavků na již nasazené rozsáhlé projekty. Kromě problematiky textové dokumentace požadavků se studenti především naučí správně používat nejrozšířenější grafickou notaci UML.
Cíle studia
Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou získávání, dokumentace a udržování požadavků na softwarové produkty. Dále se v rámci řešení týmových projektů naučí i lépe porozumět specifikům týmové práce.
Osnovy přednášek
1. Úvod, vize projektu, identifikace zainteresovaných na projektu
2. Požadavky a jejich kategorizace
3. Metody sběru požadavků
4. Textová dokumentace požadavků
5. Modelování požadavků - UML diagram aktivit
6. Modelování požadavků - UML diagram tříd
7. Modelování požadavků - UML diagram případů užití
8. Modelování požadavků - detailní specifikace případů užití
9. Modelování požadavků - UML diagram stavů
10. Modelování požadavků - UML diagram komponent, nasazení, sekvencí
11. Metody ověřování správnosti požadavků
12. Vyjednávání a řešení neshod
13. Správa požadavků a podpůrné nástroje
14. Rozbor nejčastějších chyb v projektech
Osnovy cvičení
1. Úvod, rozdělování do projektových týmů
2. Konzultace prvotní vize projektu, upřesňování zadání projektu
3. Konzultace vize projektu
4. Úvod do modelovacích nástrojů
5. Konzultace UML diagramů aktivit
6. Konzultace UML diagramů tříd
7. Konzultace UML diagramů případů užití
8. Konzultace detailní specifikace případů užití
9. Konzultace UML diagramů stavů
10. Konzultace UML diagram komponent, nasazení, sekvencí
11. Nácvik metod ověřování správnosti požadavků
12. Nácvik metod vyjednávání a řešení neshod
13. Závěrečné odevzdání a prezentace výstupů projektu
14. Zpětné hodnocení projektů, udělování zápočtů
Literatura
[1] Arlow, J., Neustat, I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, ISBN: 978-80-251-1503-9, Praha 2007.
[2] FOWLER, Martin. Destilované UML. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 173 s. Knihovna programátora (Grada). ISBN 978-80-247-2062-3.
[3] Klaus Pohl and Chris Rupp. 2011. Requirements Engineering Fundamentals: A Study Guide for the Certified Professional for Requirements Engineering Exam - Foundation Level - IREB Compliant (1st ed.). Rocky Nook.
Požadavky
Žádná data.