Analog Signal Processing and Digitalization

Login to access the course.
Analog Signal Processing and Digitalization (Main course) B3M38ZDS
Credits 6
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2P+2L
Annotation
No data.
Course outlines
1. Typy a vlastnosti operačních zesilovačů, teorie záporné zpětné vazby
2. Zesilovače napětí, proudu, rozdílové, přístrojové, integrační, nábojové, izolační zesilovače
3. Metody zpracování signálů odporových, kapacitních a indukčnostních snímačů, synchronní detekce
4. Zpracování signálů odporových, termočlánkových a polovodičových snímačů teploty
5. Metody nelineárního zpracování signálů, komprese a expanze signálů
6. Metody zpracování neharmonických signálů, převodníky střední, efektivní a maximální hodnoty
7. Kmitočtová filtrace signálů, spojité pasivní a aktivní filtry, spínané filtry
8. Přepínání a vzorkování analogových signálů, referenční zdroje napětí a proudu
9. Digitalizace rychlých signálů, vzorkování, kvantování, korekce chyb digitalizátorů
10. Digitalizace signálů s vysokou rozlišitelností zvýšení rozlišitelnosti digitalizátorů, potlačení sériového rušení
11. Rekonstrukce spojitých signálů, aproximace signálů, přímá číslicová syntéza
12. Spektrální analýza periodických a neperiodických signálů, okénkování
13. Testování digitalizátorů v časové, kmitočtové a amplitudové oblasti
14. Technika obvodového návrhu digitalizátorů, zemnění, stínění, potlačení šumu
Exercises outlines
1. Statické, dynamické a šumové vlastnosti zesilovačů napětí a proudu
2. Zpracování signálů z odporových můstků, přístrojové zesilovače
3. Zpracování signálů z kapacitních snímačů, synchronní detekce
4. Zpracování signálů z odporových a polovodičových snímačů teploty
5. Návrh analogových filtrů DP, HP, PP, PZ, univerzálního filtru
6. Přepínání a vzorkování signálů
7. Logaritmické, exponenciální zesilovače, analogové násobičky
8. Převodníky střední, efektivní a maximální hodnoty
9. Digitalizace signálů, vzorkování, kvantování, odstup signál šum
10. Rekonstrukce signálů, přímá číslicová syntéza
11. Projekt - zadání typu a parametrů měřicího řetězce
12. Projekt - řešení analogové části měřicího řetězce
13. Projekt - řešení digitalizace signálu
14. Vyhodnocení dosažených výsledků, zápočet

Samostatný projekt v rozsahu 8 hodin.
Literature
1. Vedral, Svatoš: Zpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice. Česká technika 2018. ISBN: 978-80-01-06424-5
2.Vedral, Svatoš: Analog signal processing and digitization. Česká technika 2010. ISBN:978-80-01-06717-8
3.Ramón Pallás-Areny, John G. Webster: Sensors and Signal Conditioning, Second Edition, John Wiley & Sons, Limited, 2006, ISBN: 0470054573, 9780470054574.