Úvod do bioinženýrství - BVB31UBI

Kredity 3
Semestry zimní
Zakončení klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+1C+3D
Anotace
Předmět provádí studenty základy biomedicínského inženýrství a prezentuje praktické příklady na projektech prováděných fakultnímy tými.
Cíle studia
• Rozumět různým rolím biomedicínského inženýra v systému zdravotní péče a výzkumu a vývoji
• Schopen zasadit obor biomedicínského inženýrství do historického a etického rámce
• Popsat a definovat různé aplikace biomedicínského inženýrství
• Mít přehled o možných směrech studia a projektech vedených na fakultě
Osnovy přednášek
1. Bioinženýrství: Obecný, historický a etický rámec bioinženýrství
2. Lékařská technika: Design lékařských přístrojů
3. Lékařská technika: Biologické signály a jejich analýza
4. Lékařská technika: Diagnostika
5. Diagnostika: Neurodegenerativní onemocnění
6. Diagnostika: Analýza epileptiformní aktivity
7. Diagnostika: Zpracování lékařských obrazů
8. Diagnostika: Bioinformatika a Data mining
9. Diagnostika: Genetika pro neuroinženýrství
10. Lékařská technika: Terapie
11. Terapie: Epileptochirurgie a komentovaný záznam operace
12. Lékařská technika: Protetika a wearables
13. Osobní zkušenost absolventů
14. Lékařská technika: Modely
Osnovy cvičení
1. Praktické cvičení: Lékařská technika
2. Praktické cvičení: Rehabilitační technika
3. Praktické cvičení: Speciální technika
4. Exkurze I / Video-prezentace
5. Exkurze II / Video-prezentace
6. Praktické cvičení: RTG a CT bio materiálů
Literatura
[1] Rozman, J. (2006) Elektronické přístroje v lékařství. Praha. Academia, Česká matice technická, č. spisu 494, roč. 111. ISBN 80-200-1308-3.
[2] Enderle, J. D., & Bronzino, J. D. (2012). Introduction to biomedical engineering (3rd ed.). Burlington, Mass.: Academic Press.
[3] Bronzino, J., Peterson, D. (2015). Biomedical Engineering Fundamentals. Boca Raton: CRC Press, https://doi.org/10.1201/b15482 (dostupné jako ebook na stránkách Ústřední knihovny ČVUT)
Požadavky
Předmět nemá prerekvizity.