Data Structures and Algorithms

You don't have access to the course
Data Structures and Algorithms B6B36DSA
Credits 6
Semesters Summer
Completion Assessment + Examination
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2P+3C+3D
Annotation
Předmět slouží pro seznámení se složitostí algoritmů a metodami jejího odhadu. Probírají se zde základy matematické indukce, rekurzivních algoritmů, typické příklady datových struktur, algoritmy řazení a vyhledávání. Jako doplněk pak NP-úplnost a související problémy.
Study targets
Cílem předmětu je naučit studenty počítat odhady složitostí algoritmů, dokazovat tvrzení matematickou indukcí, umět porovnat složitosti různých řešení a orientovat se v NP-úplnosti a souvisejících problémech.
Course outlines
1. Matematická indukce a rekurentní rovnice - základy
2. Složitost algoritmů, horní, dolní, průměrný odhad, rekurze, složitost rekurentních algoritmů
3. Metody řešení problémů
4. Pravděpodobnostní analýza a randomizované algoritmy
5. Typické příklady datových struktur, zásobník, fronta, pole, seznam
6. Nelineární datové struktury, stromy, grafy
7. Grafové algoritmy.
8. Rozptylování, randomizované algoritmy
9. Metody asociativního řazení, porovnání metod a implementací
10. Řazení v lineárním čase
11. Metody vyhledávání
12. Binární vyhledávací stromy, AVL-stromy, RB-stromy, B-stromy
13. Dynamické programování
14. Základy NP-úplnosti
Exercises outlines
1. Úvod
2. Růst funkcí
3. Rozděl a panuj
4. Pravděpodobnostní analýza a randomizované algoritmy
5. Třídění haldou a quicksort
6. Třídění v lineárním čase, mediány a další statistické veličiny
7. Písemný test
8. Elementární datové struktury, rozptylování
9. Binární vyhledávací stromy
10. Grafové algoritmy
11. Dynamické programování
12. Amortizovaná analýza
13. B-stromy
14. NP-úplnost
Literature
[1] Cormen, T. H. - Leiserson, C. E. - Rivest, R. L. - Stein, C.: Introduction to Algorithms, 3rd ed., MIT Press, 2009.
Requirements
Znalost programování a matematiky v rozsahu předmětů z předchozích ročníků, schopnost exaktního myšlení.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)