Procedural Programming

You don't have access to the course
Procedural Programming BD5B36PRP
Credits 6
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 14KP+6KC
Annotation
Předmět provází základními rysy procedurálního programování s důrazem na paměťovou reprezentaci dat v paměti počítače. Dále jsou rozvíjeny koncepty spojových datových struktur a zpracování uživatelského vstupu. V předmětu je kladen důraz na osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných a znovu použitelných programů. Zároveň je snahou vybudovat u studentů nadhled nad fungováním programu, datového modelu, přístupem a správou paměti. Proto je ve výuce využit programovací jazyk C, který poskytuje přímou vazbou mezi programem a alokovaným paměťovým prostorem. Studentky a studenti se v předmětu seznámí nejen s překladem zdrojových kódů a linkováním aplikace, ale také s laděním a profilováním programu. Cvičení jsou cílena na osvojení si praktických dovedností implementace samostatných jednoduchých úkolů s důrazem na funkčnost a správnost implementací. Samostatnost je rozvíjena v domácích úkolech s možností realizace volitelných a bonusových úkolů. Závěrečný úkol je integrační úloha většího rozsahu. U vybraných úkolů je součástí hodnocení kódovacího stylu motivované psaním čitelných, srozumitelných a udržovatelných kódů.
Study targets
Gaining experience with programming and gaining programming habits of creating functional and properly implemented programs. Acquiring the writing of readable, understandable, easy-to-maintain, and reusable programs. Understanding foreign codes.
Course outlines
1. Course information, Introduction to programming and data representation
2. Introduction to programming in C
3. Writing code in C, control structures
4. Control structures, expressions, and functions
5. Arrays, pointers, and text strings.
6. Pointers, storage classes, and function calls
7. Structures and unions; Numerical accuracy and internal representation of numerical types
8. Standardní C library; Recursion
9. Linked structures
10. Trees
11. Abstract Data Type (ADT) - stack, queue, and priority queue
12. Priory queue (heap) and its usage in shortest pathfinding in a graph
13. (Reserve) Brief introducion to C++
14. (Reserve) C++ by examples
Exercises outlines
Practical exercises focus on acquiring and practicing programming habits to create readable and portable codes independently. Task assignments are submitted to the evaluation system and tested for robust handling of the input values. During the semester, students earn points for submitted assignments and tests. The scoring of the task consists of points for the correctness and efficiency of the code and points that take into account the quality of the source codes, their readability, and reusability.

1. Introductory exercises - the first program in C
2. Input and output of the program
3. Control structures, functions, and program debugging
4. Loops
5. Nested loops
6. Arrays and text strings
7. Dynamic allocation
8. Debugging
9. Recursion
10. Structures and linked lists
11. Working with files
12. Dividing Programs into Modules
13. (Reserve) Consultations for semester assignments
14. (Reserve) Consultations for semester assignments
Literature
• Kochan: Programming in C, (3rd Edition or later), 2014.

• King: C Programming: A Modern Approach, (2nd Edition or later), 2008.
• Klemens: 21st Century C: C Tips from the New School, 2012.

• Sedgewick, Wayne: Algorithms (4th Edition or later), 2011.
• Cormen, Leiserson, Rivest, and Stein: Introduction to Algorithms, (3rd Edition or later), 2009.
Requirements
The main topics for the course exam are: expressions, control structures, program structuring, procedures and functions, parameter passing mechanism, value and reference calls; Abstract data type; C program translation and language data types; structured data types, arrays, files, pointers, pointers, and arrays.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)