Projekt 1 - A5M99PR1

Kredity 6
Semestry letní
Zakončení zápočet
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 0P+4C
Anotace
Téma práce si student, vybere z nabídky témat, které vypíší odborné katedry.
Na vypisovaná témata v "Projektu 1" navazují témata "Projektu 2" s vyšším stupněm obtížnosti.
Zadání projektu podléhá schválení fakultního garanta nebo tutora.Výběr práce schvaluje tutor studenta.
Práce bude veřejně prezentována.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
Jedná se o práci na projektu specifikovaném zadavatelem. Náplň práce je určena požadavky vedoucího práce.
Osnovy cvičení
Jedná se o práci na projektu specifikovaném zadavatelem. Náplň práce je určena požadavky vedoucího práce.
Literatura
Studijní materiály dodá vedoucí projektu dle charakteru práce.
Požadavky
Téma projektu je nutné předem dohodnout s vedoucím.