Toto je tzv. shluknutý kurz. Skládá se z několika samostatných předmětů, které sdílejí výukové materiály, úkoly, testy apod. Níže si můžete zobrazit informace o jednotlivých předmětech tvořících tento shluk.

Elektrická měření - B2B38EMB

Hlavní kurz
Kredity 4
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2L
Anotace
Na základě principu metod měření jednotlivých elektrických veličin je vysvětlena struktura a z ní vyplývající uživatelské vlastnosti a zásady používání měřicích přístrojů pro měření elektrických veličin (napětí, proud, výkon, frekvence, odpor, kapacita, indukčnost), a to i s ohledem na dosahovanou přesnost. Nedílnou součástí je i vysvětlení principu analogově číslicových a číslicově analogových převodníků a obvodů pro analogové předzpracování měřených veličin a signálů ze senzorů. Jsou vysvětleny i základní principy senzorů pro měření vybraných fyzikálních veličin. Toto doplňují základy magnetických měření, zdrojů měřicích signálů a problematika měřicích systémů.
Cíle studia
Seznámit studenty s metodami měření elektrických, magnetických a vybraných dalších fyzikálních veličin, s principy používaných přístrojů a senzorů, a to včetně jejich správného používání a odhadu chyb.
Osnovy přednášek
1. Úvod, přesnost měření
2. Přístroje pro měření napětí a proudu
3. Měřicí převodníky elektrických veličin (1)
4. Měření kmitočtu a fázového rozdílu
5. Měření proudu, napětí a výkonu el. proudu
6. Analogově - číslicové a číslicově - analogové převodníky číslicové
7. Měření odporu, odporové teploměry a tenzometry
8. Měřicí převodníky elektrických veličin (2)
9. Měření impedancí a admitancí (R-L, C-G), kapacitní a indukčnostní senzory
10. Další měřicí přístroje – 1
11. Další měřicí přístroje – 2
12. Magnetická měření
13. Měřicí systémy
14.
Osnovy cvičení
Osnova laboratorních cvičení:
1. Úvod, bezpečnost práce, + seminář výpočet nejistot (doplněk k 1. přednášce)
2. Měření nesinusových napětí multimetry a osciloskopem, osciloskopická sonda
3. Měření stejnosměrných proudů
4. Měření malých stejnosměrných napětí
5. Frekvenční závislost multimetrů
6. Měření kmitočtu a doby periody čítačem
7. Měření výkonu a účiníku jednofázové zátěže
8. Princip vzorkování, digitální osciloskop a generátor programovatelného průběhu
9. Měření odporů
10. Nevyvážený Wheatstoneův můstek - vyhodnocení změny odporu teplotního snímače Pt1000
11. Číslicový měřič impedancí a admitancí
12. Magnetická měření
13. Samostatná práce
14. Samostatná práce
Literatura
Literatura:
[1] Haasz, V. a kol.: Elektrická měření. Přístroje a metody (3. přepracované vydání). Monografie ČVUT, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2018
[2] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2006
[3] Placko, D.: Fundamentals of Instrumentation and Measurement, ISTE 2007, ISBN 1 905209 39 8
[4] Northrop, R.B.: Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC 2005, 0-8493-3773-9
Požadavky
Znalosti z předmětů: Fyzika 1, Základy elektrických obvodů

Elektrická měření - B2B38EMBA

Kredity 5
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2L
Anotace
Na základě principu metod měření jednotlivých elektrických veličin je vysvětlena struktura a z ní vyplývající uživatelské vlastnosti a zásady používání měřicích přístrojů pro měření elektrických veličin (napětí, proud, výkon, frekvence, odpor, kapacita, indukčnost), a to i s ohledem na dosahovanou přesnost. Nedílnou součástí je i vysvětlení principu analogově číslicových a číslicově analogových převodníků a obvodů pro analogové předzpracování měřených veličin a signálů ze senzorů. Jsou vysvětleny i základní principy senzorů pro měření vybraných fyzikálních veličin. Toto doplňují základy magnetických měření, zdrojů měřicích signálů a problematika měřicích systémů.
Cíle studia
Seznámit studenty s metodami měření elektrických, magnetických a vybraných dalších fyzikálních veličin, s principy používaných přístrojů a senzorů, a to včetně jejich správného používání a odhadu chyb.
Osnovy přednášek
1. Úvod, přesnost měření
2. Přístroje pro měření napětí a proudu
3. Měřicí převodníky elektrických veličin (1)
4. Měření kmitočtu a fázového rozdílu
5. Měření proudu, napětí a výkonu el. proudu
6. Analogově - číslicové a číslicově - analogové převodníky číslicové
7. Měření odporu, odporové teploměry a tenzometry
8. Měřicí převodníky elektrických veličin (2)
9. Měření impedancí a admitancí (R-L, C-G), kapacitní a indukčnostní senzory
10. Další měřicí přístroje – 1
11. Další měřicí přístroje – 2
12. Magnetická měření
13. Měřicí systémy
14. Rezerva
Osnovy cvičení
Osnova laboratorních cvičení:
1. Úvod, bezpečnost práce, + seminář výpočet nejistot (doplněk k 1. přednášce)
2. Měření nesinusových napětí multimetry a osciloskopem, osciloskopická sonda
3. Měření stejnosměrných proudů
4. Měření malých stejnosměrných napětí
5. Frekvenční závislost multimetrů
6. Měření kmitočtu a doby periody čítačem
7. Měření výkonu a účiníku jednofázové zátěže
8. Princip vzorkování, digitální osciloskop a generátor programovatelného průběhu
9. Měření odporů
10. Nevyvážený Wheatstoneův můstek - vyhodnocení změny odporu teplotního snímače Pt1000
11. Číslicový měřič impedancí a admitancí
12. Magnetická měření
13. Samostatná práce
14. Samostatná práce
Literatura
Literatura:
[1] Haasz, V. a kol.: Elektrická měření. Přístroje a metody (3. přepracované vydání). Monografie ČVUT, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2018
[2] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2006
[3] Placko, D.: Fundamentals of Instrumentation and Measurement, ISTE 2007, ISBN 1 905209 39 8
[4] Northrop, R.B.: Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC 2005, 0-8493-3773-9
Požadavky
Znalosti z předmětů: Fyzika 1, Základy elektrických obvodů