History 1 B0B16HI1
Credits 4
Semesters Winter
Completion Graded Assessment
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2P+2S
Annotation
Dějiny 20. století v Evropě a ve světě ? politika, války, revoluce, hospodářství, věda a technika, spolenost, kultura, ideologie. Historické kořeny a souvislosti naší současnosti. Vývoj českých zemí a společnosti v středoevropském kontextu, otázka diskontinuity dějin a vyrovnání se s minulostí.
Course outlines
1.Úvod do studia dějin 20. století ? interpretace a neukončenost historického poznání.
2.Euro-americký svět a modernita.
3.První světová válka.
4.Poválené změny geopolitické i společenské, versailleská Evropa.
5.Filozofické a psychologické aspekty vzniku totalitních ideologií.
6.Československo 1918-1938.
7.Sovětský Svaz a komunistické hnutí ve svět.
8.Nacismus a Německo, fašistické režimy.
9.Druhá světová válka.
10.Poválečná Evropa ve studené válce.
11.Vývoj evropského sjednocování.
12.ČSR jako součást socialistického bloku.
13.Zlomový rok 1989 - historické souvislosti současné politiky.
14.Odraz historických událostí v umění.
Literature
1. Nálevka, B. Světová politika ve 20. století. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. 2000
2. Luňák, P. Západ. Spojené Státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha: Libri. 1997
3. Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku. Praha: Libri.2000
4. Moravcová, D. et al. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941. Praha: ISE. 1994
5. Bullock, A. Hitler a Stalin.Paralelní životopisy. Plze. 1995
Requirements
Každý posluchač absolvuje test základních znalostí předmětu a vypracuje seminární práci podle předem stanovených pravidel.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)