RPAPS 2021

Následující veřejné API bylo implementováno v rámci RPAPS 2021:
Jedním z cílů tohoto projektu je podpora tzv. shluknutých kurzů. Na FELu bývá zvykem, že se často učí několik kurzů (myšleno různé kódy) jako jeden kurz, např. se učí pouze v angličtině a je tak zahrnuta jak anglická, tak česká verze kurzu najednou. Neexistuje ale centrální evidence, které skupiny kódů označují jeden a ten samý kurz. To má za následek, že odkazy na současnou vzdálenou výuku učitelé vyplňují pouze k jednomu z těchto kurzů. Sloučením kódů pod jeden kurz pomůže zjednodušit přidávání těchto odkazů a dá další možnost sdílení dalších informací o jednom kurzu napříč všemi jeho zapsanými studenty najednou.


Veřejné endpointy

Shluky kurzů (local_kos_get_grouped_kos_course_codes)
Po zadání kódu kurzu vrací informace shlucích kurzů v Moodle.
Příklad volání
https://moodle.fel.cvut.cz/webservice/rest/server.php?wsfunction=local_kos_get_grouped_kos_course_codes&moodlewsrestformat=json&code=xP37AEM&wstoken=**token**

Přístupový token: 629e1cbb51034f7771c1fb7b3a10d598


Zabezpečené endpointy

Tyto endpointy nejsou veřejně přístupné. V případě, že k nim potřebujete přístup nás prosím kontaktujte.

Uživatelé v Moodle (local_kos_get_users)
Vrací ID a uživatelské jména všech uživatel Moodle.
Příklad volání
https://moodle.fel.cvut.cz/webservice/rest/server.php?wsfunction=local_kos_get_users&moodlewsrestformat=json&wstoken=**token**

Kurzy v současném semestru (local_kos_get_courses_in_semester)
Vrací ID Moodle kurzů pro všechny kurzy z KOSu, které jsou přítomny v Moodle pro daný semestr.
Příklad volání
https://moodle.fel.cvut.cz/webservice/rest/server.php?wsfunction=local_kos_get_courses_in_semester&moodlewsrestformat=json&wstoken=**token**&semester=**kod_semestru**

Kurzy uživatele v současném semestru (local_kos_get_user_courses_in_semester)
Vrací ID Moodle kurzů a KOS kódy všech kurzů, které má uživatel zapsány pro daný semestr. Je-li semestr ve volání vynechán, pak jsou vráceny všechny uživatelovy kurzy pro všechny semestry. Student_code v odpovědi je kód kurzu, který má uživatel ve skutečnosti zapsán v kosu, codes jsou kódy KOS kurzů, které jsou namapovány na daný Moodle kurz.
Příklad volání
https://moodle.fel.cvut.cz/webservice/rest/server.php?wsfunction=local_kos_get_user_courses_in_semester&moodlewsrestformat=json&wstoken=**token**&username=**username_uživatele**&semester=**kod_semestru_volitelny**

Známky uživatele v kurzu (local_kos_get_user_grades_in_course)
Vrací informace o známkách uživatele v daném kurzu.
Příklad volání
https://moodle.fel.cvut.cz/webservice/rest/server.php?wsfunction=local_kos_get_user_grades_in_course&moodlewsrestformat=json&wstoken=**token**&courseid=**id_moodle_kurzu**&userid=**id_uzivatele**


Detailní dokumentace je přístupná zde.