Předmět se zabývá problematikou Performance Managementu (dříve Corporate Performance Management, nově Business Analytics), která je návaznou disciplínou Business Intelligence. Zatímco Business Intelligence se obvykle zaměřuje jen na podání vysvětlení proč se něco určitým způsobem děje (reporting, analýza), Performance Management dává odpověď také na otázku, co a jak bychom měli dělat (modelování, plánování, forecasting a what-if analýza), aby se vzniklá situace změnila.

Studentům je v úvodní části předmětu představen koncept Performance Managementu (včetně základů Business Intelligence) a architektura řešení v souvislosti s business pohledem. Problematika je demonstrována na vybraných praktických příkladech. V druhé části předmětu studenti formou semestrálních projektů zpracovávají modelová zadání vybraného praktického problému. Práce zahrnuje analýzu úvodních požadavků a jednotlivých aspektů řešení, modelování problematiky v podobě OLAP kostek a prezentaci finálního výstupu pro koncového zákazníka (business i technické pohled). Jednotlivá cvičení jsou koncipována jako konzultace a prosemináře pod vedením zkušeného odborníka z praxe.

Předmět je zakončen prezentací a obhajobou semestrálních projektů, obvykle v prostorách společnosti IBM nebo některého z jejích partnerů. V případě úspěšného obhájení semestrálních projektů získávají absolventi předmětu také mezinárodně uznávaný akademický certifikát společnosti IBM, který potvrzuje nabyté znalosti problematiky Performance Managementu a znalost práce s produkty Cognos TM1. Další informace o předmětu, včetně vybraných názorů jeho absolventů, lze získat na: http://blog.czm-cvut.cz/proc-si-zapsat-predmet-corporate-performance-management.

Aktuální výstupy ze studentské ankety předmětu jsou k nalezení zde: A4M33CPM