Doktorský kurz na téma optimálního a robustního řízení. Studovaná témata souhlasí s aktuálními okruhy pro státní doktorskou zkoušku z robustního řízení a pokryta jsou navíc i některá témata z optimálního řízení.