Osnova témat

 • XP35RRD - Robustní řízení

  Kurz je zaměřen na některé pokročilé aspekty výpočetního návrhu robustních regulátorů.

 • Téma 1

  Parametrické neurčitosti: klasifikace, Charitonovova věta pro intervalové systémy, Bialasova věta pro jednoparametrické neurčitosti, princip vyloučení nuly, věta o zobrazení, komplexnější struktury pro parametrické neurčitosti.

  • Téma 2

   Hankelův, Toeplitzův a Hankel-Toeplitzův smíšený operátor, Nehariho věta.
   • Téma 3

    Formulace obecného problému Hinf řízení: zobecněný systém, lineární podílová transformace (LFT), 4 základní problémy: FI (full information), DF (disturbance feedforward), FC (full control), OE (output estimation).
    • Téma 4

     Odvození řešení Hinf problému coby řešení 2 Riccatiho rovnic.
     • Téma 5

      Robustní stabilizace systému s nesoudělnou podílovou neurčitostí.
      • Téma 6

       Základní lineární maticové nerovnosti v řízení: Bounded real lemma, KYP lemma. Řešení Hinf problému pomocí lineárních maticových nerovností.
       • Téma 7

        Interpolační přístup k návrhu řízení: problém Nevanlinna-Pick a jeho řešení
        • Téma 8

         Návrh robustních regulátorů zadaného řádu.
         • Téma 9

          LPV (Linear parameter varying) řízení.
          • Téma 10

           Pasivita vs. Robustnost, disipativní systémy.
           • Téma 11

            Riccatiho rovnice: vlastnosti, numerické řešení, spektrální faktorizace, pozitivně reálné funkce, "inner" funkce, "inner-outer" faktorizace, J-spektrální faktorizace.

            • Téma 12

             Redukce řádu modelu i regulátoru: useknutí a residualizace pro balancovanou realizaci, různé metody balancování, minimalizace Hankelovy normy rozdílu. Ljapunovova rovnice: vlastnosti, numerické řešení.