Řízení procesů průmyslovými řídicími systémy, programovatelné automaty, vizualizace technologických procesů. Hierarchický řídicí systém, průmyslové komunikace pro automatizaci výroby i procesní automatizaci. Otevřené softwarové technologie, bezpečnost řídicích aplikací.

Process control using industrial control systems, programmable logic controllers, visualisation of technological processes. Hierarchical control systems, industrial communications for factory and process automation. Open software technologies, safety of control applications.