Topic Name Description
Přednášky File Úvod

Uvod

File Souřadnicové systémy

Souřadnicové systémy

File Poloha družice

Poloha družice

File Výpočet polohy

Výpočet polohy

File Navigační signály

Navigační signály

File Šíření signálu

Šíření signálu

File Zpracování signálu

Zpracování signálu

File Navigační systémy

Navigační systémy

File Pokročilé metody

Pokročilé metody

File Softwarové rádio

Softwarové rádio

File Aplikace softwarového rádia v GNSS

Aplikace softwarového rádia v GNSS

Cvičení File Návod k měření
File Návod k měření
File Návod k měření