Téma Název Popis
Soubor P3

Energetické nároky na dopravu a regulaci kapalin a plynů v energetických systémech

Soubor P1

Úvodní přednáška

Soubor P2

Kvalitativní hodnocení transformace energií

Soubor Foto turbína

Turbínové prvky

Soubor P4

Typy parních turbín

Soubor P5

Poruchy kondenzace

Soubor P6

Odezva na poruchy regeneračního ohřevu

Soubor P7

Parogenerátory a spalovací zařízení

Soubor P8

Tepelná čerpadla

Soubor P9

Paroplynové oběhy

Soubor Vzor 1

Termodynamické změny

Soubor Vzor 2

Posouzení dodávky tepelné energie

Soubor Vzor 3

Exergetická ztráta

Soubor Vzor 4

Paralelně zapojená čerpadla

Soubor Vzor 5

Výpadek vytápění nafukovací haly

Soubor Vzor 6

Výpadek NTO nebo VTO výměníku

Soubor P10

Kogenerace

Soubor P11

Jaderná energetika

Soubor Požadavky ke zkoušce

Požadavky ke zkoušce

Složka Program pára

Program pro stavové veličiny vodní páry

Soubor P3

Energetické nároky na dopravu a regulaci kapalin a plynů v energetických systémech

Soubor P1

Úvodní přednáška

Soubor P2

Kvalitativní hodnocení transformace energií

Soubor Foto turbína

Turbínové prvky

Soubor P4

Typy parních turbín

Soubor P5

Poruchy kondenzace

Soubor P6

Odezva na poruchy regeneračního ohřevu

Soubor P7

Parogenerátory a spalovací zařízení

Soubor P8

Tepelná čerpadla

Soubor P9

Paroplynové oběhy

Soubor Vzor 1

Termodynamické změny

Soubor Vzor 2

Posouzení dodávky tepelné energie

Soubor Vzor 3

Exergetická ztráta

Soubor Vzor 4

Paralelně zapojená čerpadla

Soubor Vzor 5

Výpadek vytápění nafukovací haly

Soubor Vzor 6

Výpadek NTO nebo VTO výměníku

Soubor P10

Kogenerace

Soubor P11

Jaderná energetika

Soubor Požadavky ke zkoušce

Požadavky ke zkoušce

Složka Program pára

Program pro stavové veličiny vodní páry