Topic outline

 • A1M14ESZ, B1M14ESZ - Energetická strojní zařízení

  Zabývá se rozborem základních funkcí a provozními vlastnostmi strojních zařízení, používaných v energetice, seznamuje studenty s kvantitativními a kvalitativními energetickými bilancemi těchto zařízení v míře, umožňující získat technické podklady jak pro ekonomické hodnocení, tak i pro provozní optimalizaci systému. Dále se zabývá rozborem vlivu poruch jednotlivých strojních prvků energetického systému na provozně technické ukazatele a ekonomii provozu a metodami regulace výkonu nejdůležitějších strojních zařízení energetických provozů z hlediska jejich provozní optimalizace.
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M14ESZ
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M14ESZ

 • Přednášky

 • Cvičení

 • Doporučená literatura

  1.   Šťastný,J.: Energetická strojní zařízení ČVUT 2006
  2.   Kadrnožka,J.,Skála,Z:Paroplynové elektrárny a teplárny. SNTL 1981
  3.   Rédr,M.,Příhoda,M:Základy tepelné techniky.SNTL Praha 1991

  4. Doležal,J.: Šťastný,J.: a kol. Jaderné a klasické elektrárny ČVUT 2011