Topic Name Description
File Zkouškové otázky - teoretická část

Zkouškové otázky - teoretická část

Page Bodové podmínky předmětu

Bodové podmínky předmětu

Přednášky File OKS - 1. přednáška

OKS - 1. přednáška

File OKS - 3. přednáška - Gaussovské svazky, průchod optickými prvky

OKS 3. přednáška - Gaussovské svazky, průchod optickými prvky

File OKS - 4. přednáška - LASERy

přednáška na LASERy - Ing. Michael Písařík, Ph.D. - HILASE

File OKS - 5. přednáška FSO

OKS - 5. přednáška bezdrátové optické systémy

File OKS - 6. přednáška - planární vlnovody

OKS - 6. přednáška - planární vlnovody

File OKS - 8. přednáška - úvod do optických vláken

OKS - 8. přednáška - úvod do optických vláken

File OKS - 9. přednáška - disperze

OKS - 9. přednáška - disperze

File OKS - 11.přednáška - koherentní systémy

Koherentní systémy

File OKS - 12. přednáška - VLC

Visible Light Communications  (VLC), komunikace ve viditelném světle

File OKS - 13. přednáška - vláknové senzory

OKS - 13. přednáška - vláknové senzory

Cvičení File Ukázkový příklad - Maticová optika
Page Program na simulaci Gaussových svazků
File Ukázkový příklad - Gaussův svazek
File 1. lab. úloha: měření indexu lomu vzduchu (Michelsonův interferometr)

1. lab. úloha: měření indexu lomu vzduchu (Michelsonův interferometr)

File 2. lab. úloha: Využití Dopplerova posuvu

2. lab. úloha: Využití Dopplerova posuvu

File 3. lab. úloha: Gaussovy svazky

3. lab. úloha: Gaussovy svazky

File Ukázkový příklad - planární vlnovod
File Disperzní křivky planárního vlnovodu
File Ukázkový příklad - optické vlákno (normovaná frekvence, pásmo jednovidovosti, numerická apertura)
File Ukázkový příklad - doba náběhu
File Měření s optickým reflektometrem
File Měření doby náběhu optického spoje