Topic outline

 • A8B14ADP - Algoritmizace a programování

  Cíl předmětu: Naučit studenty algoritmizovat základní i pokročilejší počítačové úlohy a naprogramovat je v jazyku C. Předmět je zaměřen na procedurální programování. Probírají se: Struktura počítače, proměnné, datové typy, deklarace, operátory, výrazy, příkazy, funkce, předávání parametrů, pole, ukazatele, struktury, metodika překladu a ladění programů, funkce preprocesoru, makra, podmíněný překlad, standardní knihovny, specifika programování systému přerušení počítače a metodika ladění programů.
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A8B14ADP

  • Přednášky

  • Cvičení

  • Doporučená literatura

   1.   Kernighan, B.W. - Ritchie, D.M.: Programovací jazyk C, Computer Press, Brno 2006. ISBN: 9788025108970
   2.   Harbison, S.P.- Steele, G.L.: A Reference Manual 5th ed. Prentice Hall 2002. ISBN: 978-0130895929
   3.   Herout, P.: Učebnice jazyka C. 6. vyd. Kopp 2010. ISBN: 978-80-7232-383-8
   4.   Herout, P.: Učebnice jazyka C - 2.díl, 4. vyd. Kopp 2010. ISBN: 978-80-7232-367-8
   5.   Wróblenski, P.-Michalek, M.-Kiszka, B: Algoritmy. Datové struktury a programovací techniky. Computer

   Press, 2004. ISBN: 80-251-0343-9