Osnova témat

 • A0B17LAB - Lékařské aplikace biologických účinků EM pole

  Cílem je seznámit studenta s přehledem biofyzikálních aspektů elektromagnetických polí v různých biologických systémech, včetně přehledu aplikací mikrovlnné techniky v medicíně. Hygienické normy, klinické využití působení elektromagnetického pole na biologické systémy, mikrovlnná hypertermie, měření dielektrických parametrů biologických tkání, elektromagnetická expozice uživatelů mobilních telefonů, nukleární magnetické rezonance, interakce optického záření s biologickou tkání.

   Požadavky ke zkoušce

  Zkouška z předmětu je písemná. Seznam otázek ke zkoušce naleznete zde:   Otázky ke zkoušce 


  Výsledek studentské ankety předmětu je zde:  A0B17LAB 

  • Aktuální téma

   1. Týden

   Úvod do sledované interdisciplinární problematiky. Seznámení s organizací studovaného předmětu.

   Hygienické normy a limity pro expozici člověka elektromagnetickému poli.