Weekly outline

 • A2M31ZRE - Zpracování řeči

  Předmět je zaměřen na seznámení studentů magisterského studia s problematikou zpracování řečových signálů se zaměřením na použití v multimediálních aplikacích. Tato problematika má široký aplikační záběr v různých systémech z mnoha odvětví (informační dialogové systémy, hlasové ovládání zařízení, diktovací systémy resp. transkripce audio/video záznamů, podpora výuky jazyků, apod.). Veřejně dostupná stránka předmětu je na adrese: http://noel.feld.cvut.cz/vyu/a2m31zre 
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2M31ZRE   

  • Přednášky

  • Cvičení

  • Doporučená literatura

   [1]   Uhlíř, J. - Sovka, P. - Pollák, P. - Hanžl, V. - Čmejla, R.: Technologie hlasových komunikací. Nakladatelství ČVUT, 2007.
   [2]   Psutka, J. - Müller, L. - Matoušek, J. - Radová, V.: Mluvíme s počítačem česky. Academia 2006.
   [3]   Huang, X. - Acero, A. - Hon, H.-W.: Spoken Language Processing. Prentice Hall 2001.