Topic outline

 • A0M38VIP - Virtuální přístroje

  Předmět se zabývá programováním virtuálních přístrojů na bázi standardizovaných rozhraní (PCI, PXI, VXI). Přednášky jsou orientovány na využití moderních standardů pro programování systémů pro měření, sběr a zpracování dat (VXIplug&play, VISA, IVI) a na vybrané techniky programování v operačních systémech Windows, Linux a Phar Lap. Cvičení probíhají ve formě řešení projektu zadaného na začátku semestru. Vývoj měřicích aplikací se provádí v jazyku C/C++ nebo v prostředí LabVIEW.


  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M38VIP 

  • Cvičení

   1.   Zadání projektů zaměřených na programování virtuálních přístrojů s možností začlenění do distribuovaného nebo hybridního systému pro měření, sběr a zpracování dat.
   2.   Seznámení s vývojovými systémy pro tvorbu aplikací ve Win32 (MS Windows/ Phar Lap ETS).
   3.   Seznámení s vývojovými systémy pro tvorbu aplikací v OS Linux.
   4.   Řešení zadaného projektu - konzultace.
   5.   Řešení zadaného projektu - konzultace.
   6.   Řešení zadaného projektu - konzultace.
   7.   Řešení zadaného projektu - konzultace.
   8.   Řešení zadaného projektu - konzultace.
   9.   Řešení zadaného projektu - konzultace.
   10.   Řešení zadaného projektu - konzultace.
   11.   Řešení zadaného projektu - konzultace.
   12.   Řešení zadaného projektu - konzultace.
   13.   Testování vytvořených projektů.
   14.   Prezentace řešení projektů, hodnocení, zápočet.
   • Doporučená literatura

    1. J. Park, S. Mackay: Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems, Newnes 2003, ISBN: 978-0750657969
    2. G. W. Johnson, R. Jennings: LabVIEW Graphical Programming, McGraw-Hill, 2006, ISBN: 0-07-1455146-3
    3. S. Sumathi, P. Surekha: LabVIEW based Advanced Instrumentation Systems, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007, ISBN: 103-540-48500-7
    4. V. Haasz, J. Roztočil, J. Novák: Číslicové měřicí systémy. ČVUT, 2000, ISBN 80-01-02219-6.