Topic outline

  • A1M14VE2, AD1M14VE2 - Výkonová elektronika 2

    Usměrňovače s protinapětím, přerušovaný a nepřerušovaný proud, vícenásobná komutace, trojfázové střídavé měniče napětí, elektrostatické odlučovače, svařovací usměrňovače, nabíječe akumulátorů, supravodivý magnetický zásobník energie, indukční ohřev, kompenzace jalového výkonu, bezkontaktní spínače, softstartéry, pulsní řízení odporu, kato**á ochrana, výkonový tranzistor ve spínacím režimu, odlehčovací sítě, struktura a principy řízení moderního regulovaného pohonu, metody šířkově pulzní modulace, principy vektorové regulace a přímé regulace, usměrňovače s šířkově pulzní modulací, maticové měniče, jištění měničů proti proudovému přetížení a ochrana proti přepětí
    Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M14VE2
    Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M14VE2

  • Přednášky

  • Cvičení

  • Doporučená literatura