Topic outline

  • A8B32IES - Úvod do elektronických systémů

    Motivační předmět. Syllabus je tvořen sadou demonstračních úloh a měření. Náplň je tematicky rozdělena a studenti si budou moci vybrat dle svých předchozích znalostí z následující nabídky. Cílem je, aby si studenti s různorodým základem ze střední školy doplnili chybějící znalosti a dovednosti a získali představu o šíři záběru programu OES. 
    Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A8B32IES 

  • Přednášky