Topic outline

 • AD2M37DKM - Digitální komunikace

  Předmět seznamuje s problematikou digitálních modulací, kódování a zpracování signálu fyzické vrstvy komunikačních systémů na magisterské úrovni. Výklad je veden po systematicky budované teoretické linii, která se zaměřuje na hlubší spojitosti a společné teoretické principy. To umožní absolventovi aktivně využítí získané znalosti při návrhu a konstrukci komunikačních systémů. V celkové šířce problematiky zpracování signálu fyzické vrstvy vybíráme základní nosné principy. Ty jsou dále pak doplněny a prohloubeny ve volitelných a doplňujících předmětech výběrové varianty studia. 
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2M37DKM 
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2M37DKM 

 • Doporučená literatura

  1. J. Sýkora: Teorie digitální komunikace. Praha: ČVUT. 2001

  2. J. G. Proakis: Digital Communications. McGraw-Hill. 2001

  3. D. Tse, P. Viswanath: Fundamentals of Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005

  4. E. Biglieri: Coding for Wireless Channels, Springer, 2005

  5. B. Vucetic, J. Yuan: Space-Time Coding, John Wiley & Sons, 2003

  6. Goldsmith: Wireless communications, Cambridge University Press, 2005

  7. B. Vucetic, J. Yuan: Turbo codes - principles and applications, Kluwer academic publishers, 2000

  8. Oppermann I., Hamalainen M., Iinatti J.: UWB theory and applications, John Wiley & Sons, 2004

  9. Meyr, H., Moeneclaey, M., Fechtel, S. A.: Digital Communication Receivers-Synchronization, Channel Estimation and Signal Processing. John Wiley. 1998

  10. Mengali, U., D'Andrea, A. N.: Synchronization Techniques for Digital Receivers. Plenum Press. 1997

  11. R. E. Blahut: Algebraic codes for data transmission, Cambridge University Press, 2006

  12. T. M. Cover, J. A. Thomas: Elements of Information Theory, John Wiley & Sons, 1991

  13. S. M. Kay: Fundamentals of statistical signal processing-estimation theory, Prentice-Hall 1993

  14. S. M. Kay: Fundamentals of statistical signal processing-detection theory, Prentice-Hall 1998