Topic outline

 • XP32RTS - Řízení telekomunikačních systémů

  Řízení telekomunikačních systémů (Telecommunications Systems Management) je disciplina, která řeší problematiku interakce technického a podnikatelského řízení telekomunikačních sítí a služeb jimi poskytovaných.
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP32RTS 

  • Přednášky

   Osnovy přednášek

   1. Telekomunikační síť a její struktura.
   2. Management telekomunikační sítě.
   3. Trh telekomunikačních produktů.
   4. Regulace a státní správa telekomunikací.
   5. Liberalizace telekomunikačního trhu a její důsledky.
   6. Nejnovější vývoj v oblasti optických komunikačních systémů (seminář)
   7. Segmentace telekomunikačního trhu a její důsledky.
   8. Problematika efektivní obsluhy segmentů telekomunikačního trhu.
   9. Struktura telekomunikačního provozovatele.
   10. Klíčové aktivity telekomunikačního provozovatele.
   11. Role podpůrných systémů v činnosti telekomunikačního provozovatele.
   12. Formalizované metody řízení služeb ICT systémů.
   13. Formalizované a standardizované metody procesního řízení v telekomunikacích.
   • Doporučená literatura

    [1]   Khader, M. - Barnes, W.: Telecommunication Systems and Technology, Prentice Hall, 1999
    [2]   Jones, N.V.: Telecommunication Management. Virtualbookworm.com Publishing, 2004
    [3]   Sylaby přednášek