Topic outline

 • A2B37CPP - Programovací jazyk C/C++

  Úkolem předmětu je zajistit potřebnou znalost jazyka C a základních rysů jazyka C++ jako v současné době jednoho z dominantních programovacích jazyků v mnoha oborech vědy a techniky, jako je např. programování mikroprocesorů, numerická matematika apod. Dovednosti v jazyce C/C++ jsou tedy nezbytné pro práci studentů v nejrůznějších formách projektové výuky a pro splnění zadání mnohých závěrečných prací. Předmět navazuje na základní výuku programování a algoritmizace v první fázi studia realizovanou především na bázi programovacího jazyka Java. Znalost syntaxe mnohých rysů jazyka Java (které byly převzaty v jazyka C) je tedy výhodou pro studium tohoto předmětu. Osnova se tedy v první fázi zaměřuje na výklad odlišností jazyka C od jazyka Java a zároveň se tímto způsobem takto přirozeně stručně projde přehled syntaxe základních rysů jazyka C. Další přednášky jsou již věnovány specifickým rysům jazyka C jako jsou především ukazatele, adresová aritmetika apod. Následuje výklad práce se strukturami a jejich poli a přehled standardních knihoven jazyka C. Předmět je zakončen výkladem nových rysů jazyka ve standardech C99 a C++. V úvodu této části předmětu jsou definovány nové datové typy, nové typy vstupů a výstupů a dynamická alokace polí. Následuje výklad základních rysů objektového programování v C++, práce s třídami, s konstruktory a destruktory. Výklad je zakončen hierarchií tříd a odvozenými třídami a praktickým využitím přetížení operátorů (např. komplexní aritmetika). Cvičení jsou laboratorní s využitím volně šířených vývojových prostředí jako je např. systém OpenWatcom. 
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B37CPP 

 • 1. týden (20.2.2018)

  Sestavení programu. Primitivní datové typy, konverze, operátory.

  Přednáška: google

  Příklady přenáška: github zip

  Příklady cvičení: github

  Nastaveni pro textovy editor gedit:

  wget https://cw.fel.cvut.cz/old/_media/courses/b0b36prp/labs/setup_gedit.zip
  unzip setup_gedit.zip
  ./setup_gedit.sh
  • 2. týden (27.8.2018)

   Přiřazení. Operátory. Řídící struktury.

   Přednáška: google

   Příklady k přednášce: zip

   • Týden 5

    • Výčtový typ
    • Typ union
    • Standardní knihovna
    • Práce se soubory

    Přednáška: google

    Cviceni: github

    • Týden 6

     • Existující algoritmy v standarní knihovně C
     • Organizace větších projektů
     • Spojové struktury

     Přednáška: google

     Samostatná úloha:
     Vytvořte frontu (buffer) dynamické délky pomocí spojovéhoseznamu (jednosměrného, nebo obousměrného).
     Funkce:
         push() - zapíše data na začátek ("head") fronty
         pop() - vyčte data z konce seznamu a vymaže hodnotu z fronty.