Topic outline

 • xxB16MME - Makro a mikroekonomika

  Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky základních ekonomických kategorií a jejich praktické aplikace. Zdůrazňují se principy ekonomického myšlení, fungování trhu., chování spotřebitele a výrobce, a to jak na trzích dokonalé konkurence, tak i na trzích s omezenou a vyloučenou konkurencí. Znalostí mikroekonomie jsou využity pro chápání ekonomických principů v oblasti makroekonomie v tématech hrubý domácí produkt a potenciální produkt, cenová hladina, trh práce, zahraniční obchod a měnový kurs. Analýza vládní hospodářské politiky se soustřeďuje na fiskální politiku vlády a monetární politiku centrální banky. Na cvičeních studenti řeší konkrétní příklady a úlohy. Zkouška je zaměřena na aplikaci teoretických znalostí v reálných situacích a řešení konkrétních úloh.

  Přednášející

  Doc. Ing. Helena Fialová,CSc.

  Cvičící

  Ing. Alena Ambrožová, Ph.D.

 • Pravidla

  Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

  Pět testů v průběhu semestru , za každý z testů možno získat až 11 bodů. Testy budou vždy předem ohlášeny. Při psaní všech testů můžete používat vlastní rukou psané poznámky na jednom archu papíru formátu A4 a Ekonomický výkladový slovník s manuálem a kalkulačku. Záznamová a komunikační zařízení nejsou povolena.

  Podmínky udělení zápočtu

  15 bodů ze cvičení v semestru

  Hodnocení během semestru

  Uvedené testy (max. 55 bodů), aktivita na cvičeních, malé nehlášené testy (5 bodů) - celkem max. 60 bodů

  Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

  40 %

  Zkouška

  Písemný test. Je možné za něj získat 40 bodů. Zkouškový test se píše ve vypsaných termínech a obsahuje 20 otázek (20 bodů) a dva příklady (20 bodů). Trvá 60 min. Nutno dosáhnout alespoň osmi bodů z testových otázek a čtyř bodů z příkladů! Body ze zkouškového testu se přičtou k bodům ze cvičení a výslednému počtu bodů bude odpovídat známka. Celkem je možné získat až 100 bodů.

  Počet bodů 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 méně než 50
  ECTS A B C D E F
  Známka výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně

  • Přednášky

  • Literatura

   Povinná literatura:

   • Fialová H. – Fiala J., EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády, Díl I. Příběhy o lidech a firmách. A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-00-8
   • Fialová H. - Fiala J., EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády, Díl II. Hospodaření vlády. A Plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-03-9
   • Fialová H. – Ambrožová A. – Jandera J., Čísla a čáry v ekonomii, A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-01-5
   • Fialová H. – Fiala J., EKONOMIE pro studenty, manuál, A plus, Praha 2011 , ISBN 978-80-903804-6-2
   • Fialová H. – Fiala J., EKONOMICKÝ SLOVNÍK s výkladem česky a anglicky, 3. vydání, A plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-02-2

   Doporučená literatura:

   • Holman R., EKONOMIE, C.H.Beck, Praha 2006
   • Frank R.H., Bernanke B.S., EKONOMIE, GRADA Publishing, Praha 2003