Topic outline

 • xxM16CTR - Controlling

  Cílem kurzu je prezentovat controllingové řízení jako efektivní, racionální, soudobý a ucelený přístup k řízení podniku (organizace, instituce) založený na procesním a činnostním přístupu k řízení a současně jako přístup k řízení projektů, které podnik realizuje, ať již jako produkty či na podporu interních procesů i procesů pro interakci s okolím. Ukázat jeho vývoj od funkcionálního pojetí, přes reporting až po celistvý koncept řízení organizace v kontextu aktuálních publikací i špičkové praxe. Kurz zdůrazňuje klíčová propojení jednotlivých funkčních oblastí, ale také určujících procesů, resp. činností v systému řízení podniku. Prezentuje metody a další manažerské nástroje, které lze využít pro řízení jednotlivých součástí (entit) ve vzájemné interakci. Pro prezentaci určujících principů, které jsou vysvětlovány v průběhu kurzu, slouží ilustrační úlohy. Zejména jsou však pro výuku připraveny modely, které demonstrují klíčové integrační vazby s využitím vhodných manažerských nástrojů. Kurz navazuje zejména na kurzy zaměřené na management podniku, projektové řízení a finanční management. Současně je hlavním výchozím kurzem pro následný kurz Projekt inovace řízení podniku. Na seminářích při přípravě a prezentaci zadaných úloh se předpokládá práce v 2-4 členných týmech. Při testech práce striktně individuální.

  Vyučující

  doc. Ing. Martin Zralý, CSc., Ing. Martin Plachý, Ph.D.

  Časový program přednášek a cvičení

  Viz. osnova předmětu v KOSu

 • Literatura

  Základní prameny:
  • Zralý, M.: Pracovní podklady ke kurzu (prezentace, slajdy, řešené úlohy) v elektronické formě
  • Zralý, M.: CRPP_textový podklad.pdf
  • Zralý, M.: Vývoj pojetí controllingu, Controlling, 1/2003, str. 3-9, ISSN 1801-6251, vydává Společnost pro controlling a podnikové řízení
  • Zralý, M.: Manažerské využití hodinové nákladové sazby, Controlling, 2/2008, str. 5-14, ISSN 1801-6251, vydává Společnost pro controlling a podnikové řízení
  • Zralý M.: Řízení nákladů - Sbírka úloh, skripta ČVUT (částečně) Další doporučené prameny: Baťa, T.: Úvahy a projevy, IŘ, 1993
  • Brealey, R.A., Myers, S.C.: Corporate Finance (česky: Teorie a praxe firemních financí), John Wiley & Sons, (česky: Computer Press, Praha)
  • Cokins, G.: Activity-Based Cost Management: An Executive Guide, ISBN: 0-471-44328-X, John Wiley & Sons, 2001
  • Cokins, G.: Performance management: Finding the Missing Pieces (To close the gap), John Willey & Sons, Inc., 2004
  • Davila, T., Epstein, K. J., Shelton, R.: Making Innovation Work, How to Manage It, Measure It and Profit from It, Pearson Education Inc., Wharton School Publishing
  • Drucker, P.F.: The Essential Drucker, Harper Collins Publishers Inc., N.Y., 2005
  • Eschenbach, R.: Controlling, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 1996, česky 2000
  • Horváth P.: Controlling, Vahlen München, 2002, ISBN 3-8006-2731-0 Kaplan, R.S.,
  • Norton D.P.: Alignment, Harvard Business School Press, Boston, 2006 Kaplan R.S.,
  • Anderson S.R.: Time Driven Activity-Based Costing, Harvard Business School Press, Boston, 2007
  • Král B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, poslední vydání
  • Zralý M., Profota L.: Jak jsou řízeny české firmy? Výsledky benchmarkingového projektu "Manažerská navigace", Controlling, 4/2003, pp. 3-7, SCPR
  • Zralý M. a kol: Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení, závěrečná publikace shrnující výsledky stejnojmenného projektu, stran: 239, ISBN: 80-01-03362-7, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2005

  Další odkazy na literaturu k jednotlivým okruhům budou uvedeny při přednáškách.

  • Kombinované studium

   Pro studenty kombinovaného studia platí stejná pravidla jako pro studenty prezenčního studia, není-li zde výslovně uvedeno jinak.