Topic outline

  • A1B14SEM - Elektrotechnický seminář

    Škola hrou, jak se seznámit s užitou elektrotechnikou od výroby - zdrojů až po spotřebu - elektropohony, řízení zpracování dat a jejich prezentaci. Ukázky simulovaných úloh elektrotechnických experimentů až po exkurzi s reálnou ukázkou výrobních procesů a dálkovým monitorováním pracovních režimů
    Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B14SEM
    Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B14SEM

    • Cvičení