Topic outline

 • A2M01PMS - Pravděpodobnost a statistika

  Předmět základní pokrývá partie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Úvodní část je zaměřena na klasickou pravděpodobnost, dále je budována teorie náhodných veličin a jejich rozdělení včetně příkladů nejdůležitějších typů diskrétních a spojitých rozdělení. V dalších kapitolách se vyšetřují číselné charakteristiky náhodných veličin, jejich charakteristické funkce a momenty, podmíněná pravděpodobnost a korelace a nezávislost náhodných veličin. Pravděpodobnostních znalostí je v závěru využito při popisu statistických metod odhadu parametrů rozdělení. 
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2M01PMS 
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2M01PMS 

 • Přednášky

  Požadavky:

  Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních. Zápočtové testy se během semestru nepíší. Zkouška se skládá z písemného testu a eventuelně ústní části (pouze pro hodnocení A).

  • Doporučená literatura

   Literatura:

   M. Navara: Pravděpodobnost a matematická statistika, ČVUT Praha, 2007.
   A. F.Karr: Probability, Springer Texts in Statistics, Springer Verlag 1993
   K. L.Chung: A course in probability theory, Academic Press 1974