Topic outline

 • A3M38IND - Projekt individuální

  Samostatná práce na projektu, která předchází diplomové práci. Student si na začátku semestru, kdy má zapsán A3M38IND, vybere z nabídky oborové katedry téma diplomové práce a s vedoucím dohodne téma individuálního projektu. Projekt je obhajován v rámci katedry. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3M38IND

  • Stručný popis

   Kód předmětu: A3M38IND
   Název: Projekt individuální
   Vyučující Ing. Martin Šipoš, Ph.D.
   Kredity: 10
   Rozsah: 0p+3c
   Semestr: Z; Zakončení: KZ; Typ: A; Etapa: M; Role: P

   Odkaz v Bílé knize:
   http://www.feld.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/12/58/p12589904.html
   Návody a studijní materiály:
   http://measure.feld.cvut.cz/cs/vyuka/predmety/A3M38IND

   • Organizace předmětu

    Vážení studenti předmětů IND,

    V krátkosti bych Vás chtěl informovat ohledně pravidel předmětu IND: Individuální projekt, který lze definovat jako samostatnou práci na projektu
    Projekt je v optimálním případě přípravou na Vaši diplomovou práci a proto se prosím podívejte do katedrou nabízených témat projektů, bakalářských a diplomových prací. Z důvodu plynulého řešení Vašich projektů by bylo vhodné, abyste měli Vaše téma přidělené již na začátku semestru a byli jste dohodnuti s příslušným vedoucím práce. Téma a vedoucího práce je nutné ustanovit do konce druhého výukového týdnu a mně jako koordinátorovi předmětu pak vybrané téma a jeho vedoucího nahlásit (do elektronického formuláře). Chtěl bych Vás poprosit o zadání následujících informací:
    • Vaše jméno a případně emailovou adresu (v případě, že se neshoduje s adresou uvedenou v tomto kontakt listu).
    • Název projektu, na kterém pracujete.
    • Jméno vedoucího projektu.
    • Kontakt na vedoucího projektu (email).

    Informace zadávejte do formuláře na adrese:
    https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGNLY1RCNEkwa1BIVVhjd09KOGRzWXc6MA

    Předmět je zakončen zápočtem, který uděluji já na základě doporučení vedoucího práce. Podmínkami zápočtu jsou:
    - Vyplnění tématu a popisu projektu na začátku semestru,
    - krátká průběžná prezentace během semestru (v cca polovině semestru) – na 5 minut, rozsah cca 5 slidů.
    - krátká závěrečná prezentace výsledků projektu v posledním týdnu výuky v zasedací místnosti katedry měření.

    Týden před závěrečnou prezentací by měl každý odevzdat technickou zprávu vedoucímu projektu, který jí do prezentace slovně ohodnotí (krátce - přínos projektu, co je dobré a co by se mohlo zlepšit). Obdobně se bude hodnotit i prezentace. Cílem je to, aby si studenti osvojili písemnou i ústní formu prezentace a maximálně se připravili na diplomovou práci.
    Práce na projektu si řešitel se svým vedoucím rozvrhují samostatně – cvičení uvedené v rozvrhu je pouze vymezení doby, která má být předmětu věnována.

    V případě dalších dotazů se na mě neváhejte obrátit.
    S pozdravem a přáním pěkného dne,

    Martin Šipoš

    siposmar@fel.cvut.cz
    http://measure.feld.cvut.cz/sipos

    • Prezentace v polovině semestru

     Vážení studenti předmětu IND,

     z důvodu průběžné kontroly průběhu předmětu bych Vás chtěl požádat o předvedení prozatímních výsledků Vaší práce. Jedná se o prezentaci, jejíž doporučená struktura je:
     - První úvodní slide (jméno projektu, jméno studenta, email studenta, jméno vedoucího, email vedoucího)
     - Druhý slide (anotace projektu – krátký popis toho, co se má v projektu dosáhnout. Jednotlivé cíle je pak dobré vypsat v bodech)
     - Třetí slide (popis toho co bylo doposud uděláno)
     - Čtvrtý slide (fotografie, nebo screenshot toho co jste do současné doby udělali)
     - Pátý slide (závěr a popis toho co je potřeba ještě dodělat)

     Prezentaci prosím konzultujte se svým vedoucím práce.

     Prosím o registraci k prezentaci ve formuláři na adrese:
     https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFZibFl5QVZMcENaRTRuQXlyRmxwWWc6MA

     Aktuální obsah a přihlášené lidi je možné vidět na:
     https://docs.google.com/spreadsheets/d/11XOrY-ZrBl6lbXQ2NcVe011n6oKTTBgPH3FfGB469_o/edit?usp=sharing
     Detailní rozdělení časů je vidět v přeposlaném formuláři. Z nabídky si prosím vyberte datum a čas, který vám bude vyhovovat.
     Toto je druhá podmínka udělení zápočtu z předmětu. První podmínka byla zaslat téma projektu a třetí bude finální prezentace Vašich projektů, které proběhnou v prvním týdnu zkouškového období.

     S pozdravem a přáním pěkného dne,
     Martin Šipoš

     • Závěrečná prezentace

      Vážení studenti a vedoucí studentských prací,

      V tomto e-mailu Vám posílám základní informace o ukončení předmětu Individuální projekt A3B38IND a A3M38IND.

      Shrnutí informací pro studenty:
      Předmět IND je ukončený klasifikovaným zápočtem! Zápočet studenti získají na doporučení vedoucího své práce po krátké prezentaci výsledků jejich projektu. Prezentace nesmí přesáhnout dobu 10 minut přesně. Prezentace budou probíhat v uvedených termínech v zasedací místnosti T2:A3-318 (stejná jako prezentace v průběhu semestru), přičemž každý student musí svojí práci prezentovat. Pořadí jednotlivých prezentací v rámci sekcí není určeno. Prosím všechny studenty, aby byli přítomni v průběhu všech prezentací dané sekce. Průběh obhajob je následující: student přednese svou prezentaci, následně proběhne diskuze nad jeho výsledky a poté vedoucí práce přečte posudek.

      Shrnutí informací pro vedoucí prací:
      Vedoucí práce si může určit jaký výstup (nejčastěji zprávu o řešení) a v jakém rozsahu od studenta požaduje, přičemž do doby prezentace vedoucí slovně ohodnotí výkony studenta (krátce - přínos projektu, co je dobré a co by se mělo zlepšit). Studenti musí prezentovat, ale vedoucí nemusí udělit zápočet, např. z důvodu, že projekt ještě nebyl dokončen. Zápočty je možné udílet do konce zkouškového období. V případě, že se vedoucí nemůže prezentace zúčastnit, tak po domluvě, čtu obyčejně posudek já. Přítomnost vedoucího práce je na prezentacích vítaná.
      Všechny prezentace budou probíhat v místnosti T2:A3-318
      O registraci prosím proveďte ve formuláři, který je dostupný na:
      https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&formkey=dFhCd1JBVi1iNFUwSzhScHpWZnNDX2c6MA#gid=0

      S pozdravem a přáním pěkného dne,
      Martin Šipoš

      Info: Aktuální stav přihlášek na termíny je možné vidět na:
      https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ak82ynrhTfqKdFhCd1JBVi1iNFUwSzhScHpWZnNDX2c&usp=sharing