Topic outline

 • A8B01DMG - Diskrétní matematika a grafy

  Základní pojmy teorie konečných automatů a gramatik: deterministické a nedeterministické konečné automaty, charakterizace třídy jazyků přijímaných konečným automatem a jejich popis regulárním výrazem. Gramatiky a jazyky generované danými gramatikami s důrazem na bezkontextové gramatiky. Vztah bezkontextových gramatik a zásobníkových automatů. Pojem Turingova stroje a seznámení studentů s tím, že existují algoritmicky nerozhodnutelné problémy.

 • Přednášky

  1. Abeceda, slova nad abecedou, zřetězení slov, jazyk.
  2. Deterministický konečný automat, stavový diagram.
  3. Jazyk přijímaný konečným automatem, Nerodova věta.
  4. Nedeterministické konečné automaty.
  5. Ekvivalence deterministických a nedeterministických konečných automatů.
  6. Regulární výrazy a regulární jazyky, Kleeneova věta.
  7. Algoritmická složitost úloh souvisejících s regulárními jazyky
  8. Gramatiky, regulární gramatiky a bezkontextové gramatiky, bezkontextové jazyky.
  9. Zásobníkové automaty a jejich vztah k bezkontextovým jazykům.
  10. Vlastnosti bezkontextových gramatik, lemma o vkládání. Uzavřenost třídy bezkontextových jazyků.
  11. Algoritmy pro řešení některých úloh pro bezkontextové jazyky.
  12. Turingovy stroje.
  13. Algoritmicky neřešitelné úlohy.
  14. Rezerva.

  • Cvičení

   1. Abeceda, slova nad abecedou, zřetězení slov, jazyk.
   2. Deterministický konečný automat, stavový diagram.
   3. Jazyk přijímaný konečným automatem, Nerodova věta.
   4. Nedeterministické konečné automaty.
   5. Ekvivalence deterministických a nedeterministických konečných automatů.
   6. Regulární výrazy a regulární jazyky, Kleeneova věta.
   7. Algoritmická složitost úloh souvisejících s regulárními jazyky.
   8. Gramatiky, regulární gramatiky a bezkontextové gramatiky, bezkontextové jazyky.
   9. Zásobníkové automaty a jejich vztah k bezkontextovým jazykům.
   10. Vlastnosti bezkontextových gramatik, lemma o vkládání. Uzavřenost třídy bezkontextových jazyků.
   11. Algoritmy pro řešení některých úloh pro bezkontextové jazyky, algoritmus CYK.
   12. Turingovy stroje.
   13. Algoritmicky neřešitelné úlohy.

   • Literatura

    [1] J.E. Hopcroft, R. Motwani, J. D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, Second Edition, Addison-Wesley, 2001