Topic outline

 • xxM16MES - Management a ekonomika energetických soustav

  Předmět umožňuje získání vědomostí a orientaci v oblasti managementu a ekonomiky energetických soustav. Charakterizuje náklady na energii, marginální náklady pro stanovení cen a tarifů. Nedílnými součástmi předmětu jsou principy trhu s jednotlivými formami energie a dlouhodobé a operativní rozhodování.

  Vyučující

  Doc. Ing. Jaromír Vastl, CSc.

  Cvičící

  Ing. Králík, Ing. Bejbl

  Časový program přednášek a cvičení

  Viz. osnova předmětu v KOSu

 • Pravidla

  Harmonogram průběžné kontroly a její hodnocení

  Odevzdání a prezentace 3 případových studií (15+15+10 bodů) během semestru v předem daných termínech.

  Podmínky udělení zápočtu

  Odevzdání a prezentace 3 případových studií během semestru v předem daných termínech v požadované kvalitě.

  Podíl zkoušky na celkovém hodnocení

  60 %

  Zkouška

  Písemný test + ústní část.

  Prerekvizity/Korekvizity

  Dopravní energetické systémy, Finanční management

  • Přednášky

  • Cvičení

  • Literatura

   1. Ibler Z. a kol.: Energetika - technický průvodce 1. díl, BEN, 2002
   2. Ibler Z. a kol.: Energetika v příkladech - technický pruvodce 2. díl, BEN
   3. Vastl a kol.: Výtah ze studií zpracovaných pro rozvodné a výrobní podniky v energetice v letech 2000-2005
   4. Vastl a kol.: Výtah ze studií zpracovaných pro Energetický regulační úřad ČR v letech 2002-2007