Topic outline

 • B3B02FY2, A8B02PH2, A3B02FY2 - Fyzika 2

  Předmět Fyzika 2 navazuje na předmět Fyzika 1. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí se základními pojmy a vztahy z fenomenologické a statistické termodynamiky. Na termodynamiku navazuje úvod do teorie vln. Studenti budou seznámeni se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si uvědomili univerzálnost popisu vlnění, bez ohledu na jeho charakter. Závěrečné přednášky jsou věnovány kvantové mechanice. Znalosti z předmětu Fyzika 2 mají studentům sloužit při studiu řady odborných oblastí, se kterými se setkají během studia. Nabyté znalosti z oblasti kvantové mechaniky jim pomohou orientovat se v nových technologiích a v základních principech fungování některých elektronických prvků.

 • Cvičení

 • Literatura

  1. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.
  2. Malý, P.: Optika, KAROLINUM, 2008.
  3. Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus, ACADEMIA, 2002.
  Beiser A.: Úvod do moderní fyziky. ACADEMIA, 1975
  4. Fyzika I a II - fyzikální praktikum, M. Bednařík, P. Koníček, O. Jiříček.