Topic outline

 • B4B01JAG, A4B01JAG - Jazyky, automaty a gramatiky

  Základní pojmy teorie konečných automatů a gramatik: deterministické a nedeterministické charakterizace třídy jazyků přijímaných konečným automatem a jejich popis regulárním výrazem. Gramatiky a jazyky generované danými gramatikami s důrazem na bezkontextové gramatiky. Pojem zásobníkového automatu a jeho vztah k bezkontextovým gramatikám. Na závěr se studenti seznámí s pojmem Turingova stroje a s tím, že existují algoritmicky nerozhodnutelné problémy.

 • Přednášky

  1.   Abeceda, slova nad abecedou, zřetězení slov, jazyk.
  2.   Deterministický konečný automat a jeho stavový diagram. Jazyk přijímaný konečným automatem. Regulární jazyky.
  3.   Lemma o vkládání a Nerodova věta. Redukce konečného automatu.
  4.   Nedeterministické konečné automaty. Podmnožinová konstrukce. Uzavřenost třídy jazyků přijímaných konečným automatem na sjednocení, zřetězení a Kleeneho operaci.
  5.   Regulární výrazy. Vztah regulárních jazyků a regulárních výrazů ? Kleeneho věta.
  6.   Algoritmická složitost úloh souvisejících s regulárními jazyky. Pojem gramatiky.
  7.   Chomského hierarchie tříd jazyků generovaných gramatikou. Regulární gramatiky a regulární jazyky. Bezkontextové gramatiky a bezkontextové jazyky.
  8.   Lemma o vkládání. Redukce bezkontextové gramatiky.
  9.   Zásobníkové automaty a jazyky přijímané zásobníkovými automaty prázdným zásobníkem a koncovým stavem.
  10.   Vlastnosti třídy bezkontextových jazyků.
  11.   Deterministické zásobníkové automaty a jejich vlastnosti. Třída deterministických jazyků a třída bezprefixových jazyků.
  12.   Seznámení sTuringovými stroji.
  13.   Krátké seznámení s nerozhodnutelnými jazyky a algoritmicky neřešitelnými úlohami.
  • Cvičení

   1.   Abeceda, slova nad abecedou, zřetězení slov, jazyk.
   2.   Deterministický konečný automat a jeho stavový diagram. Jazyk přijímaný konečným automatem. Regulární jazyky.
   3.   Lemma o vkládání a Nerodova věta. Redukce konečného automatu.
   4.   Nedeterministické konečné automaty. Podmnožinová konstrukce. Uzavřenost třídy jazyků přijímaných konečným automatem na sjednocení, zřetězení a Kleeneho operaci.
   5.   Regulární výrazy. Vztah regulárních jazyků a regulárních výrazů ? Kleeneho věta.
   6.   Algoritmická složitost úloh souvisejících s regulárními jazyky. Pojem gramatiky.
   7.   Chomského hierarchie tříd jazyků generovaných gramatikou. Regulární gramatiky a regulární jazyky. Bezkontextové gramatiky a bezkontextové jazyky.
   8.   Lemma o vkládání. Redukce bezkontextové gramatiky.
   9.   Zásobníkové automaty a jazyky přijímané zásobníkovými automaty prázdným zásobníkem a koncovým stavem.
   10.   Vlastnosti třídy bezkontextových jazyků.
   11.   Deterministické zásobníkové automaty a jejich vlastnosti. Třída deterministických jazyků a třída bezprefixových jazyků.
   12.   Seznámení sTuringovými stroji.
   13.   Krátké seznámení s nerozhodnutelnými jazyky a algoritmicky neřešitelnými úlohami.
   • Literatura

    [1]   J. E. Hopcroft, R. Motwani, J. D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, 3rd Edition, Addison-Wesley, 2006.