Topic outline

 • Základy anatomie a fyziologie I.

 • Přednášky

  1. Pojetí oboru. Buňka, tkáň, orgán. Tkáně pohybového systému.
  2. Vznik pohybu. Pohyb a morfogeneze.
  3. Biomechanické vlastnosti tkání. Regenerace tkání.
  4. Obecná osteologie a arthrologie, kineziologie ramenního kloubu a pletence HK. Kloubní náhrady
  5. Kloub loketní, klouby ruky. Kineziologie kloubů.
  6. Axiální systém. Hybný segment
  7. Pánev, křížokyčelní a kyčelní kloub. Kineziologie kyčelního kloubu. Náhrady kyčelního kloubu
  8. Kolenní kloub, klouby nohy, nožní klenba.
  9. Kineziologie těchto kloubů. Náhrady kolenního kloubu.
  10. Obecná myologie. Topografie a osteofasciální prostory HK a DK.
  11. Lebka - splanchnocranium.
  12. Základy antropometrie obličejového skeletu
  13. Lebka-neurokranium.
  14. Základy antropometrie neurokrania.
  • Cvičení

   1. Kostra horní končetiny
   2. Kostra dolní končetiny
   3. Kostra končetin, opakování
   4. Axiální systém a jeho spoje
   5. Klouby horní končetiny
   6. Klouby dolní končetiny
   7. Svaly horní končetiny(rameno, paže)
   8. Svaly honí končetiny (předloktí, ruka)
   9. Svaly dolní končetiny (hýždě, stehno)
   10. Svaly dolní končetiny (bérec, noha)
   11. Basis cranii externa, svaly hlavy, temporomandibulární kloub
   12. Svaly krku
   13. Svaly hrudníku a břicha
   14. Svaly zad