Topic outline

 • A0M17EMC - Základy elektromagnetické kompatibility

  Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC), které jsou dány do souvislosti s požadavky kladenými na moderní přenosové systémy. Předmět dává komplexní přehled o jednotlivých problémech v rámci elektromagnetické kompatibility jak z pohledu teoretických znalostí, tak zejména z pohledu praktických měření v jednotlivých oblastech jako jsou rušivé signály a jejich omezování, elektromagnetické stínění, odolnost proti vnějšímu poli či biologické aspekty. Daná témata jsou uvedena i v souvislosti s evropskou normativou. 
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M17EMC 

 • Přednášky

 • Cvičení

 • Doporučená literatura

  1. Svačina, J.: Úvod do elektromagnetické kompatibility, VUTIUM, FEKT VUT v Brně

  2. Paul, C.,R. Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1992

  3. Kaiser, K., L., Electromagnetic Compatibility Handbook, CRC Press, 2005