Topic outline

 • A0M37CIR - Číslicové obvody a jejich implementace v radiotechnice

  Předmět je určen pro studenty, kteří se chtějí naučit prakticky navrhovat obvody číslicového zpracování signálů a prakticky je ověřit na vývojových deskách se signálovými procesory nebo specializovanými obvody. Pozornost je soustředěna na realizaci modulátorů a obvodů číslicové konverze signálu, algoritmů kódování/dekódování, které jsou součástí komunikačního řetězce a hlavně jejich efektivní realizaci s minimálním potřebným výpočetním výkonem použitého procesoru nebo hardwaru.
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M37CIR 

 • Doporučená literatura

  1. Analog Devices High Speed Design Technique. Norwood: Analog Devices. 2000

  2. Kuo.S.M: Real-Time Digital Signal Processing, John Wiley, 2006

  3. Skalický, P.: Číslicové systémy v radiotechnice. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004.

  4. Skalický.P.: Aplikace signálových procesorů, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003

  5. Skalický, P.: Aplikace signálových procesorů - cvičení. Praha : Vydavatelství ČVUT, Praha 2003