Topic outline

 • A1B14PO1 - Elektrické pohony a trakce 1

  Aplikace pohybové rovnice v pohonech, moment motoru, zátěže, dynamický. Provozní stavy, elektromechanické přechodné děje. Pohony se stejnosměrnými motory, asynchronními motory, synchronními motory, SRM, EC motory, lineárními motory. U každého typu základní vlastnosti, řízení rychlosti a blokové schéma regulace, oblasti použití. Struktura řídicího počítače elektrického pohonu, organizace sdílených prostředků řídicího počítače, speciální obvodové bloky pro měření a generování signálů v pohonech, programovací techniky a jazyky pro vývoj a testování software, přechod od analogového zpracování signálů k číslicovému, vzorkování v čase a kvantování v amplitudě, aliasing, diferenční rovnice a číslicové regulační algoritmy. Postup uvádění pohonu do provozu
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B14PO1
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B14PO1

 • Doporučená literatura

  [1]   Kobrle, P., Pavelka, J.: Elektrické pohony a jejich řízení. Skriptum ČVUT v Praze, 2016
  [2]   Pavelka, J., Lettl J., Hlinovský V.: Cvičení z elektrických pohonů. Skriptum ČVUT v Praze,