Topic outline

 • A1M14SOP - Simulace a optimalizace v pohonech

  Modely dynamických systémů. Metody a proces simulace. Programy Pspice, Schematics a Probe. Obvodové modely polovodičových měničů. Dynamické modely měničů ve středních hodnotách. Elektrický pohon jako systém. Stavový popis systémů a jeho řešení. Numerické metody a optimalizace. Modely měničů a strojů pro vysoké kmitočty. Programy Matlab, Simulink. Metoda konečných prvků a její použití při optimalizaci tvaru magnetického pole v elektrickém stroji. Postup návrhu a SW prostředky pro návrh hlavních typů elektrických strojů
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M14SOP
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M14SOP

  • Přednášky

  • Cvičení

  • Doporučená literatura