Topic outline

 • A1M14SSE, AD1M14SSE, B1M14SSE - Strojní struktury elektráren

  Cílem předmětu je seznámit se zákonitostmi a formami energetických přeměn v zařízeních elektroenergetických provozů, s popisem funkce energetických zařízení, jejich strukturou, vlastnostmi a charakteristikami..
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M14SSE
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M14SSE

  • Přednášky

  • Cvičení

  • Doporučená literatura

   1.   Šťastný J.: Energetická strojní zařízení Vydavatelství ČVUT Praha, 2006
   2.   Nožička J.: Mechanika a termodynamika. Vydavatelství ČVUT Praha, 1991
   3.   Jirků,S., Klepš,Z., Nožička.,J.:Tabulky pro mechaniku a strojnictví. ČVUT Praha, 1993
   4.   Mareš, R., Šifner, O., Kadrnožka,J. : Tabulky vlastností vody a páry. VUITIUM Brno, 1999