Topic outline

 • A3M14AML - Aerodynamika a mechanika letu

  Předmět objasňuje podstatné zákonitosti a efekty silového působení proudící tekutiny na povrch aerodynamického profilu, křídla, vrtule, letadla při podzvukových i nadzvukových rychlostech. Dále jsou probrány základy vrtulové, proudové a raketové propulze a nutné předpoklady pro podélnou a stranovou stabilitu a řiditelnost. Předmět se dále věnuje základním ustáleným režimům letu v atmosféře, pohybu tělesa v kosmickém prostoru a jeho návratu na zemský povrch.
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3M14AML

  • Přednášky

  • Cvičení

  • Doporučená literatura

   1.   Anderson, J. D. Jr., : Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, 2007
   2.   Anderson, J. D. Jr., : Introduction to Flight. McGraw-Hill, New York, 2005.
   3.   Phillips, W. F. : Mechanics of Flight. John Wiley & Sons, 2004.
   4.   Bertin, J. J., : Aerodynamics for Engineers. Prentice-Hall, 2002.
   5.   Brož, V. : Aerodynamika nízkých rychlostí. Vydavatelství ČVUT, 2001.
   6.   Brož, V. : Aerodynamika vysokých rychlostí rychlostí. Vydavatelství ČVUT, 2001.
   7.   Tichopád, V., : Letové výkony. Vydavatelství ČVUT, 2001.