Topic outline

 • Úvodní informace - důležité

  Milé studentky, milí studenti,

  jednou z vašich povinností v bakalářském studiu je získat a prokázat znalost anglického jazyka zhruba na úrovni B2 podle SERR. Administrativně to znamená, že před ukončením bakalářské etapy musíte mít v systému zapsány a úspěšně uzavřeny předměty B0B04B1K (klasifikovaný zápočet, nižší úroveň) a B0B04B2Z (zkouška, vyšší úroveň). K jejich úspěšnému absolvování vede několik možných cest – vyberte si z možností uvedených níže tu, která se vás týká, a řiďte se instrukcemi tam uvedenými.

  Studentům se specifickými potřebami se doporučuje co nejdříve kontaktovat specializované centrum ELSA:

  https://www.elsa.cvut.cz/

  Kompletní informace o studiu angličtiny a dalších cizích jazyků je v případě zájmu možno dohledat zde:

  https://jazyky.fel.cvut.cz/index.php?m=v&lg=cz&o=info_bcprez

  Informace pro zahraniční studenty studující v češtině:

  Studium na FEL je velmi náročné i pro české rodilé mluvčí, důrazně proto doporučujeme zapsat si kurz českého jazyka – předmět A0B04C2Z a také si vybrat konkrétní kurz (paralelku) v rozvrhu – postupujte stejně jako u předmětu Anglický jazyk – viz výše.

  Vyučující češtiny vám pomohou překonat nelehký začátek studia a jazykový hendikep.


 • 1) mám mezinárodní certifikát úrovně B2, státní zkoušku apod.

  Seznam uznávaných certifikátů je uveden v dokumentu https://jazyky.fel.cvut.cz/uznavane_certifikaty_A.pdf

  Mám-li uznávaný certifikát či státní zkoušku, nepíšu rozřazovací test, ale sám/sama si zapíšu do KOSu povinné předměty B0B04B1K a B0B04B2Z (se zápisem může pomoci studijní referentka). Nejdříve ve 3. týdnu semestru a nejpozději v posledním týdnu zkouškového období přinesu certifikát k nahlédnutí vedoucí katedry v jejích konzultačních hodinách.

   Na jeho základě mi budou oba předměty uznány – za nula kreditů. Kredity mohu získat za absolvování volitelných předmětů (konverzace s rodilými mluvčími, jiné jazyky…) Bližší informace jsou na webu katedry jazyků.

  Upozornění: Zkouška je za 0 kreditů, pokud chcete získat kredity za jazyky, zapište si sami některý z volitelných předmětů nabízených katedrou jazyků.


 • 2) nemám uznávaný certifikát, státní zkoušku apod.

  Vyplním rozřazovací test

  Pro přístup k testu musíte být zavedeni do LMS Moodle. Zavedení je prováděno dávkově, vždy do jednoho týdne po zápise do studia.

  Test slouží k tomu, abych se dostal/a do skupiny spolužáků s přibližně stejnou úrovní znalostí, není proto chytré, pokud ho nevypracuji sám/sama a poctivě. Čím dříve test vypracuju, tím dříve se dostanu do rozvrhu, a tím více budu mít k dispozici volných míst (a tedy časových možností) v jednotlivých skupinách/paralelkách.


 • 3) nemám uznávaný certifikát, státní zkoušku apod., ale už jsem na FEL studoval/a

  Zapíšu si sám/sama kurz navazující na poslední mnou absolvovaný (pokud není v nabídce, počkám do příštího semestru) a pak si vyberu v rozvrhu paralelku, která mi vyhovuje.


 • Test

  1) U výsledku 76 bodů a více: zapíšu si sám/sama předmět B0B04B21 (pokročilý kurz připravující k povinné zkoušce za 3 kredity) - a B0B04B1K (jeden ze dvou povinných „předmětů“ - jedná se o zkoušku nižší úrovně bez rozvrhu; absolvováním testu s tímto výsledkem jste tuto povinnost splnili). Se zápisem může pomoci studijní referentka. Potom si v rozvrhu vyberu skupinu/paralelku, která mi časově vyhovuje, a sám/sama se do ní zapíšu. Během prvních dvou týdnů semestru je možné po dohodě s vyučujícím v případě nutnosti změnit kurz nebo paralelku, pokud to kapacita umožňuje.

  2) U výsledku 75 bodů a méně: zapíšu si sám/sama předmět B0B04B11 (mírně pokročilý kurz jako příprava na vyšší přípravné kurzy) - se zápisem může pomoci studijní referentka. Potom si v rozvrhu vyberu skupinu/paralelku, která mi časově vyhovuje, a sám/sama se do ní zapíšu. Během prvních dvou týdnů semestru je možné po dohodě s vyučujícím v případě nutnosti změnit kurz nebo paralelku, pokud to kapacita umožňuje.

  UPDATE 20.6.2024: Pokud se vám nepodaří zapsat tento semestr, výsledek testu použijte jako informaci, jakou úroveň si zapsat v letním semestru/příštím akademickém roce.