Topic outline

 • A4B34EM - Elektronika a mikroelektronika

  Základní vlastnosti polovodičů, přechod PN. Bipolární tranzistor, struktura MOSFET. Seznámení se základními funkčními strukturami a technologiemi integrovaných obvodů. Technologie CMOS, návrh topologie, návrhová pravidla. Základní bloky analogových CMOS integrovaných obvodů, AD a DA převodníky. Paměťové struktury. Mikro-elektro-mechanické integrované systémy. Základní optoelektronické prvky. 
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD4B34EM 
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4B34EM 

 • Cvičení

 • Doporučená literatura

  - J. Vobecký, V. Záhlava:" Elektronika -- součástky a obvody, principy a příklady", Grada Publishing, 2001 - P. Gray, P Hurst, s. Lewis, R. Mayer: "Analysis and Design of Analog Integrated Circuits", John Wiley and Sons, 2000