Academic Writing - BE9M04AKP

Kredity 2
Semestry letní
Zakončení klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky angličtina
Rozsah výuky 2C
Anotace
Cíl tohoto kurzu není zvýšit studentovu úroveň angličtiny, ale zlepšit dovednosti v oblasti akademického psaní. Tento kurz není příležitost pro studenty nechat si zkontrolovat či opravit své texty - cílem tohoto kurzu je, aby byl student schopen psát (lépe) anglicky na akademické úrovni. Předpokládaná úroveň angličtiny na začátku kurzu je B2-Upper-Intermediate. Pokud je stávající úroveň angličtiny studenta příliš nízká, musí si student své znalosti samostatně zlepšit (mimo tento kurz). Pravidelným psaním v angličtině během tohoto kurzu si studenti přirozeně zvýší svou úroveň angličtiny.
Cíle studia
to improve the student's skills and abilities of writing academically (in English).
Osnovy přednášek
Week 1: Course Introduction, Credit Requirements
UNIT ONE: What is Academic Writing?
Academic Vocabulary

Week 2: UNIT TWO: Types of Academic Writing
Formality, Accuracy and Punctuation in Academic Writing

Week 3: UNIT THREE: The Structure of Academic Texts
Sentence Structures

Week 4: UNIT FOUR: Organisation
Understanding the Task
The Process of Academic Writing (Pre-writing & Planning)

Week 5: UNIT FIVE: Complexity in Academic Writing
Articles in English

Week 6: UNIT SIX: Objectivity & Hedging in Academic Writing
Using ‘For Example’ and Phrases like ‘For Example’

Week 7: UNIT SEVEN: The Introductory Paragraph
The Difference between an Abstract and an Introduction
Thesis Statements

Week 8: UNIT EIGHT: Body Paragraphs
Paragraph Structure (Topic Sentences / Supporting Sentences & Details)
Paragraph Unity & Coherence

Week 9: UNIT NINE: Transition Signals

Week 10: UNIT TEN: Rhetorical Functions in Academic Writing:
Reasons and Explanations (Cause and Effect)
Comparison and Contrast

Week 11: UNIT ELEVEN: Concrete Support
Facts versus Opinions / Supporting Details / Extended Examples / Statistics
Quotations, Paraphrases, and Summaries / Documenting Sources of Information

Week 12: UNIT TWELVE: Writing a Conclusion
Proofreading & Editing

Week 13: UNIT THIRTEEN: Supplemental Materials & Further Reading

Week 14: Spare Week

Week 3: UNIT THREE: THE INTRODUCTION
Writing an Introductory Paragraph
Writing a Conclusion

Week 4: UNIT FOUR: PARAGRAPHS Part One
Paragraph Structure

Week 5: UNIT FIVE: PARAGRAPHS Part Two
Topic Sentences / Supporting Sentences & Details

Week 6: UNIT SIX: PARAGRAPHS Part Three
Unity & Coherence

Week 7: UNIT SEVEN: CONCRETE SUPPORT Part One
Facts versus Opinions

Week 8: UNIT EIGHT: CONCRETE SUPPORT Part Two
Quotations, Paraphrases, and Summaries

Week 9: UNIT NINE: TRANSITION SIGNALS

Week 10: UNIT TEN: COMPARISON & CONTRAST

Week 11: UNIT ELEVEN: CAUSE and EFFECT

Week 12: UNIT TWELVE: PUNCTUATION
The Comma / The Semicolon / The Colon
Abbreviations & Numbers / American vs British English

Week 13: UNIT THIRTEEN: FORMAL LETTER WRITING
Letters of Application & Complaint

Week 14: Spare Week, Credits
Osnovy cvičení
Week 1: Course Introduction, Credit Requirements
Week 1: Course Introduction, Credit Requirements
UNIT ONE: What is Academic Writing?
Academic Vocabulary

Week 2: UNIT TWO: Types of Academic Writing
Formality, Accuracy and Punctuation in Academic Writing

Week 3: UNIT THREE: The Structure of Academic Texts
Sentence Structures

Week 4: UNIT FOUR: Organisation
Understanding the Task
The Process of Academic Writing (Pre-writing & Planning)

Week 5: UNIT FIVE: Complexity in Academic Writing
Articles in English

Week 6: UNIT SIX: Objectivity & Hedging in Academic Writing
Using ‘For Example’ and Phrases like ‘For Example’

Week 7: UNIT SEVEN: The Introductory Paragraph
The Difference between an Abstract and an Introduction
Thesis Statements

Week 8: UNIT EIGHT: Body Paragraphs
Paragraph Structure (Topic Sentences / Supporting Sentences & Details)
Paragraph Unity & Coherence

Week 9: UNIT NINE: Transition Signals

Week 10: UNIT TEN: Rhetorical Functions in Academic Writing:
Reasons and Explanations (Cause and Effect)
Comparison and Contrast

Week 11: UNIT ELEVEN: Concrete Support
Facts versus Opinions / Supporting Details / Extended Examples / Statistics
Quotations, Paraphrases, and Summaries / Documenting Sources of Information

Week 12: UNIT TWELVE: Writing a Conclusion
Proofreading & Editing

Week 13: UNIT THIRTEEN: Supplemental Materials & Further Reading

Week 14: Spare Week

Week 3: UNIT THREE: THE INTRODUCTION
Writing an Introductory Paragraph
Writing a Conclusion

Week 4: UNIT FOUR: PARAGRAPHS Part One
Paragraph Structure

Week 5: UNIT FIVE: PARAGRAPHS Part Two
Topic Sentences / Supporting Sentences & Details

Week 6: UNIT SIX: PARAGRAPHS Part Three
Unity & Coherence

Week 7: UNIT SEVEN: CONCRETE SUPPORT Part One
Facts versus Opinions

Week 8: UNIT EIGHT: CONCRETE SUPPORT Part Two
Quotations, Paraphrases, and Summaries

Week 9: UNIT NINE: TRANSITION SIGNALS

Week 10: UNIT TEN: COMPARISON & CONTRAST

Week 11: UNIT ELEVEN: CAUSE and EFFECT

Week 12: UNIT TWELVE: PUNCTUATION
The Comma / The Semicolon / The Colon
Abbreviations & Numbers / American vs British English

Week 13: UNIT THIRTEEN: FORMAL LETTER WRITING
Letters of Application & Complaint

Week 14: Spare Week, Credits
Literatura
Materials can be found on the department's website: http://jazyky.fel.cvut.cz/
Recommended Reading:
McCarthy, M. & O'Dell, F. (2008). Cambridge University Press. Academic Vocabulary in Use.

Požadavky
U studentů se předpokládá znalost anglického jazyka alespoň na úrovni upper-intermediate.