Elektrické pohony a trakce 1

Přihlaste se pro přístup do kurzu.
Elektrické pohony a trakce 1 (Hlavní kurz) A1B14PO1
Kredity 6
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2L
Anotace
Aplikace pohybové rovnice v pohonech, moment motoru, zátěže, dynamický. Provozní stavy, elektromechanické přechodné děje. Pohony se stejnosměrnými motory, asynchronními motory, synchronními motory, SRM, EC motory, lineárními motory. U každého typu základní vlastnosti, řízení rychlosti a blokové schéma regulace, oblasti použití. Struktura řídicího počítače elektrického pohonu, organizace sdílených prostředků řídicího počítače, speciální obvodové bloky pro měření a generování signálů v pohonech, programovací techniky a jazyky pro vývoj a testování software, přechod od analogového zpracování signálů k číslicovému, vzorkování v čase a kvantování v amplitudě, aliasing, diferenční rovnice a číslicové regulační algoritmy. Postup uvádění pohonu do provozu \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B14PO1 \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B14PO1
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Definice elektropohonu, jejich třídění, logického řízení pohonů
2. Spojitá regulace,.přenosy, statické a dynamické chování regulační soustavy, Pohybová rovnice
3. Rozbor provozních stavů, elektromechanické přechodové děje,
4. Bloková schémata řízení pohonů se stejnosměrnými motory, matematický model
5. Pohony s asynchronními motory, transformace do dvou os, princip vektorového a přímého řízení momentu
6. Pohony se synchronními motory, budící systémy, řízení rychlosti synchronních motorů
7. Pohony s EC motory, pohony s SRM, pohony s lineárními motory
8. Řídicí počítač pro elektrické pohony a jeho struktura
9. Organizace sdílených prostředků řídicího počítače, systém přerušení, systém DMA
10. Speciální obvodové bloky pro podporu měření a generování signálů v elektrických pohonech
11. Programovací techniky a jazyky pro vývoj a testování software elektrických pohonů
12. Přechod od analogového zpracování signálů k číslicovému, vzorkování v čase a kvantování v amplitudě
13. Diferenční rovnice a číslicové regulační algoritmy
14. Projektování pohonů, postup při výběru dodavatele,Uvádění pohonů do provozu
Osnovy cvičení
1. Seznámení s laboratoří pohonů, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád. Zadání samostatné úlohy kont.řízení
2. Programování logického automatu Moeller.
3. Počítání příkladů.
4. Měření momentu setrvačnosti a dynamické momentové charakteristiky.
5. Řízení otáček asynchronních motorů frekvenčním měničem.
6. Kontrolní test. Kontrola a ověření funkce navrženého kontaktového řízení na log.automatu Moeller.
7. Ventilový motor. Řízení pohonu Maxon
8. Vývojové prostředí MPLAB a kompilátor C18
9. MPLAB simulátor
10. Compare unit a PWM generátor
11. Kvadraturní detektor
12. Číslicový filtr
13. PS regulátor
14. Zápočet
Literatura
[1]Pavelka, J.: Elektrické pohony. Praha: ČVUT. 2006
[2]Pavelka, J., Lettl J., Hlinovský V.: Cvičení z elektrických pohonů. Praha: ČVUT.
[3]Balátě, J.: Automatické řízení. Praha: BEN, 2004. ISBN 80-7300-148-9.
[4]PIC18FXX2 Data Sheet DS39564C. Chandler: Microchip Technology Inc., USA, 2006
Požadavky
Aktivní účast na cvičeních (max.3 omluvené absence), absolvování kontrolního testu, předložení vlastních zpracování úloh