Discussion forum for exercises and homeworks

Rotační kyvadlo

Rotační kyvadlo

by Hrazdíra Jan -
Number of replies: 1

V zadání modelační úlohy pro rotační kyvadlo jsem objevil dva překlepy (nebo se alespoň domnívám, že jde o překlepy).

1) Kapitola "Modelování" začíná větou: "Systém kyvadla na vozíku je popsán..." - Domnívám se, že jde spíše o rotační kyvadlo.

2) V rovnici, kde je vyjádřená druhá derivace fí_p chybí spodní index u fí^2, nejspíše jde o (fí_p)^2.