Discussion forum for exercises and homeworks

Rovnice vodáren

Re: Rovnice vodáren

by Fuka Jindřich -
Number of replies: 0

Přiložený obrázek vysvětluje měření výšky hladiny ponornými snímači, kde do Matlabu dostáváme výšku H2, od které musíme odečíst naměřenou výšku k úrovni ventilů h2off. Tím získáme reálnou výšku nad úrovní ventilů h2. To samé platí pro první válec. Čerpadlo však musí tlakově překonávat součet výšek h1v a h1. Schéma v simulační úloze je podobné, ale záměrně trochu odlišné. Je na vás správně napsat rovnice podle reálného systému, jak již uvedl kolega.