Topic outline

 • General

  This page will be deleted soon. For guidance and advice on using Moodle FEE, please use our documentation, which can be found at docs.moodle.fel.cvut.cz, or contact us using the "Contact us" link in the left side menu.
  Tento kurz slouží jako návod pro práci ve fakultním Moodle. Pokud si myslíte, že je zde uvedená chybná informace, popř. zde nějaká podstatná informace chybí, nahlaste nám prosím tuto skutečnost pomocí tlačítka "Nahlásit chybu" na stránce Kontaktujte nás.
 • Správa kurzů

 • Úprava obsahu kurzu

 • Správa uživatelů a známky

  • Page icon
   V rámci vašeho kurzu v Moodle můžete spravovat jeho účastníky i nad rámec automatické synchronizace s KOS
  • Page icon
   Moodle umožňuje vytvářet a pracovat se skupinami. Hodí se to například když potřebujete odděleně pracovat s paralelkami nebo když vaši studenti pracují ve skupinách a odevzdávají jedno řešení za tým.
  • Page icon

   Slouží k evidenci hodnocení studentů v Moodle.

 • Studijní materiály

  • Page icon

   Kniha je modul podobný stránce, vhodný pro členění obsáhlejších podkladů a materiálů.

  • Page icon

   Popisek je nejpoužívanější položkou/činností ve fakultním Moodle. Popisek lze využít jak pro přímé sdělení ve vašem kurzu, tak pro vizuální zpřehlednění jednotlivých položek v sekcích.

  • Page icon
   Složka slouží k přehledné organizaci studijních materiálů v rámci vašeho kurzu v Moodle. Díky "složce" umožníte účastníkům vašeho kurzu, aby si stáhli materiály jednoduše jedním tlačítkem.
  • Page icon

   Činnost stránka lze využít jako místo pro poskytování souhrnných informací studentům, prezentaci aktualit apod. Omezením je, že Moodle neumožňuje tvořit strom stránek (stránku ve stránce).

  • Page icon

   Soubor patří mezi nejpoužívanější položky v Moodle.  Slouží k nahrání různých souborů a studijních materiálů do vašeho kurzu v Moodle (Word, Excel, prezentace, PDF apod.)

  • Page icon

   Modul URL umožňuje použít externí odkaz jako materiál kurzu.

   URL je pak možné přidat i přímo do popisů a obsahů stránek.

  • Page icon

   Modul Wiki umožňuje účastníkům kurzu společně vytvářet a editovat webové stránky – zakládat je, rozšiřovat a měnit jejich obsah. Modul Wiki může být využit v kolaborativním režimu (každý má možnost úpravy) nebo v individuálním režimu (každý má svou wiki kterou může upravovat pouze on).


  • Page icon

   Modul Přednáška umožňuje vytvářet adaptivní a interaktivní výkladový materiál. Učitel může využít Přednášku pro vytvoření posloupnosti stránek nebo vzdělávacích aktivit, které nabízejí studentovi celou řadu cest a možností procházení.

 • E-learningové činnosti

  • Page icon
   Banka úloh je databáze, do které lze přidávat otázky pro pozdější použití v testech v Moodle, viz Test. Otázky lze podle požadavků skládat do kategorií a mohou být různého typu.
  • Page icon

   Slouží k vytvoření elektronického testu s automatickou evaluací. K dispozici jsou různé typy otázek (otevřené/uzavřené, jedna/více správných odpovědí).

  • Page icon

   Zde je pro vás k dispozici test ke stažení a návod, jak jej imporotvat do vašeho kurzu.
   Tento test slouží k ukázce chování různých testových úloh a testu jako takového. Vy i vaši studenti si tak mohou nanečisto vyzkoušet, jak se test v Moodle chová

  • Page icon

   Vysvětlení rozdělení záporných bodů u zaškrtávacích otázek.

  • Page icon

   Typ otázky s náhodnými hodnotami a více odpověďmi. Odpovědní pole mohou být umístěná libovolně na stránce, takže můžeme vytvořit otázky zahrnující různorodé struktury jako jsou vektory, polynomy a matice. Dále jsou ke snadnému použití dostupné funkce jako kontrola jednotky a vícedílné otázky.

  • Page icon

   Slouží k odevzdání samostatných či skupinových prací studentů (domácí úkoly, semestrální práce...). Umožňuje vytvořit zadání a následně vybrat, oznámkovat, případně okomentovat odevzdané práce. Umožňuje nastavit deadline, vrátit odevzdaný úkol s připomínkami atd.

  • Page icon

   Slouží k odevzdání prací studentů, podobně jako činnost úkol, a zapojení studentů do samotného hodnocení. Studenti vzájemně hodnotí práce ostatních kolegů na základě pokynů vyučujícího.

  • Page icon

   H5P je zkratka pro balíček HTML5 - interaktivní obsah, jako jsou prezentace, videa a další multimédia, dotazy, kvízy, hry a další. Činnost H5P umožňuje nahrát a přidat H5P do kurzu.


  • Page icon

   Balíček SCORM umožňuje do kurzu vložit obsah ve formátu dle specifikací SCORM a AICC. Jedná se o soubory, které jsou zabaleny podle standardu pro výukové objekty.


  • Page icon

   Offline quiz umožňuje vytvářet automaticky vyhodnocované papírové testy.

 • Komunikace a správa výuky

  • Page icon

   Činnost anketa umožňuje vytvořit hlasování studentů kurzu, či skupin na dané téma/otázku. Je možné ji využít i pro účely zpětné vazby od studentů.

  • Page icon

   Činnost Docházka slouží k evidenci účasti studentů na cvičeních.

  • Page icon

   Činnost fórum slouží především jako nástroj ke komunikaci se studenty a mezi studenty. V nastavení fóra je možné určit "odebírání" nových příspěvků.

  • Page icon

   S pomocí Moodle můžete poslat zprávu (na e-mail) všem účastníkům vašeho kurzu

  • Page icon

   Live voting umožňuje interaktivně zapojit studenty do výuky. Vytořte anketu, získejte okamžitou zpětnou vazbu, ověřte si zda studenti chápají právě probíranou látku nebo je motivujte k aktivitě tím, že za (správnou) odpověď na položenou otázku udělíte body.

 • Ostatní

 • Moodle API