Topic outline

 • General

  This page will be deleted soon. For guidance and advice on using Moodle FEE, please use our documentation, which can be found at docs.moodle.fel.cvut.cz, or contact us using the "Contact us" link in the left side menu.
  Tento kurz slouží jako návod pro práci ve fakultním Moodle. Pokud si myslíte, že je zde uvedená chybná informace, popř. zde nějaká podstatná informace chybí, nahlaste nám prosím tuto skutečnost pomocí tlačítka "Nahlásit chybu" na stránce Kontaktujte nás.
 • Správa kurzů

 • Úprava obsahu kurzu

 • Správa uživatelů a známky

  • V rámci vašeho kurzu v Moodle můžete spravovat jeho účastníky i nad rámec automatické synchronizace s KOS
  • Moodle umožňuje vytvářet a pracovat se skupinami. Hodí se to například když potřebujete odděleně pracovat s paralelkami nebo když vaši studenti pracují ve skupinách a odevzdávají jedno řešení za tým.
  • Slouží k evidenci hodnocení studentů v Moodle.

 • Studijní materiály

  • Kniha je modul podobný stránce, vhodný pro členění obsáhlejších podkladů a materiálů.

  • Popisek je nejpoužívanější položkou/činností ve fakultním Moodle. Popisek lze využít jak pro přímé sdělení ve vašem kurzu, tak pro vizuální zpřehlednění jednotlivých položek v sekcích.

  • Složka slouží k přehledné organizaci studijních materiálů v rámci vašeho kurzu v Moodle. Díky "složce" umožníte účastníkům vašeho kurzu, aby si stáhli materiály jednoduše jedním tlačítkem.
  • Činnost stránka lze využít jako místo pro poskytování souhrnných informací studentům, prezentaci aktualit apod. Omezením je, že Moodle neumožňuje tvořit strom stránek (stránku ve stránce).

  • Soubor patří mezi nejpoužívanější položky v Moodle.  Slouží k nahrání různých souborů a studijních materiálů do vašeho kurzu v Moodle (Word, Excel, prezentace, PDF apod.)

  • Modul URL umožňuje použít externí odkaz jako materiál kurzu.

   URL je pak možné přidat i přímo do popisů a obsahů stránek.

  • Modul Wiki umožňuje účastníkům kurzu společně vytvářet a editovat webové stránky – zakládat je, rozšiřovat a měnit jejich obsah. Modul Wiki může být využit v kolaborativním režimu (každý má možnost úpravy) nebo v individuálním režimu (každý má svou wiki kterou může upravovat pouze on).


  • Modul Přednáška umožňuje vytvářet adaptivní a interaktivní výkladový materiál. Učitel může využít Přednášku pro vytvoření posloupnosti stránek nebo vzdělávacích aktivit, které nabízejí studentovi celou řadu cest a možností procházení.

 • E-learningové činnosti

  • Banka úloh je databáze, do které lze přidávat otázky pro pozdější použití v testech v Moodle, viz Test. Otázky lze podle požadavků skládat do kategorií a mohou být různého typu.
  • Slouží k vytvoření elektronického testu s automatickou evaluací. K dispozici jsou různé typy otázek (otevřené/uzavřené, jedna/více správných odpovědí).

  • Zde je pro vás k dispozici test ke stažení a návod, jak jej imporotvat do vašeho kurzu.
   Tento test slouží k ukázce chování různých testových úloh a testu jako takového. Vy i vaši studenti si tak mohou nanečisto vyzkoušet, jak se test v Moodle chová

  • Vysvětlení rozdělení záporných bodů u zaškrtávacích otázek.

  • Typ otázky s náhodnými hodnotami a více odpověďmi. Odpovědní pole mohou být umístěná libovolně na stránce, takže můžeme vytvořit otázky zahrnující různorodé struktury jako jsou vektory, polynomy a matice. Dále jsou ke snadnému použití dostupné funkce jako kontrola jednotky a vícedílné otázky.

  • Slouží k odevzdání samostatných či skupinových prací studentů (domácí úkoly, semestrální práce...). Umožňuje vytvořit zadání a následně vybrat, oznámkovat, případně okomentovat odevzdané práce. Umožňuje nastavit deadline, vrátit odevzdaný úkol s připomínkami atd.

  • Slouží k odevzdání prací studentů, podobně jako činnost úkol, a zapojení studentů do samotného hodnocení. Studenti vzájemně hodnotí práce ostatních kolegů na základě pokynů vyučujícího.

  • H5P je zkratka pro balíček HTML5 - interaktivní obsah, jako jsou prezentace, videa a další multimédia, dotazy, kvízy, hry a další. Činnost H5P umožňuje nahrát a přidat H5P do kurzu.


  • Balíček SCORM umožňuje do kurzu vložit obsah ve formátu dle specifikací SCORM a AICC. Jedná se o soubory, které jsou zabaleny podle standardu pro výukové objekty.


  • Offline quiz umožňuje vytvářet automaticky vyhodnocované papírové testy.

 • Komunikace a správa výuky

  • Činnost anketa umožňuje vytvořit hlasování studentů kurzu, či skupin na dané téma/otázku. Je možné ji využít i pro účely zpětné vazby od studentů.

  • Činnost Docházka slouží k evidenci účasti studentů na cvičeních.

  • Činnost fórum slouží především jako nástroj ke komunikaci se studenty a mezi studenty. V nastavení fóra je možné určit "odebírání" nových příspěvků.

  • S pomocí Moodle můžete poslat zprávu (na e-mail) všem účastníkům vašeho kurzu

  • Live voting umožňuje interaktivně zapojit studenty do výuky. Vytořte anketu, získejte okamžitou zpětnou vazbu, ověřte si zda studenti chápají právě probíranou látku nebo je motivujte k aktivitě tím, že za (správnou) odpověď na položenou otázku udělíte body.

 • Ostatní

 • Moodle API